Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

67. Pēc kāzām 1253–1254

Sveši, sveši tie ļautiņi,Nav neviena pazīstama;Kā nebūs sveši vien –Nav neviena bāleniņa. Ielaiž mani tautiņāsIelaiž mani dieverjosKā mellei eglienej;Kā oliņu ūdenej;Neredz sauli, ne mēnesiCaur dieverju cepurem;Tas jaunais dieveritis,Tas pacēla cepurīti:Skaties, mana māršenite,Kā saulite rotājās.Kā saulite ritenāja.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

68. Salielījies tautu dēls 1255–1259

Tautiets, mani precēdams,Izteic savu bagātību:Pieci zārdi rutku lapas,Trīs kamburi rācentiņi. Tautiets, mani precēdams,Izteic savu bagātību:Kalnej zied rožu lauks,Lejej vīna upe tek;Kad āzgāju, tad atraduTautu dēlu meluģiti:Kalnej zied dadžu lauks,Lejej rāva upe tek. Tautu dēls lielijās,Cik tam liela bagātība;Kad āzgāju, tad atraduTautu dēla bagātību:Viena veca, līka ķēve,Trīs stutem sastutēta. Šaura, šaura taut upīte,Platas manas villainites –Velējot, […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

69. Jauns vīrs un jauna sieva 1260–1266

Jauna gāju tautiņās,Gudri mācu tautu dēlu:Ceļies, šelmi, riju kult,Tin man kājas kažoke. Lakstīgala, mīlulīte,Pieceļ manu arājiņu –Jauns bij manis arājiņi,Sējas laiku nezināja. Tautiets mani mazu jēma,Solīj dižu audzenāt;Vairāk diža nepaaugu,Kā pieauga pie māmiņas. Gauži raud ozoliņis,Jauns jostiņu apjozies;Neraudz gauži, ozoliņi,Jauna tava jozējiņa;Gauži raud bāleniņis,Jauns apjēmis līgaviņu;Neraud gauži, bāleniņi,Jauna tava līgaviņa. Ko, tautieti, darīsim,Abi jauni sagājuši […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

73. Māsa ar brāļa sievu, māršu 1337–1345

Brālits māni māsu sauca,Ne gredzenu nenopierka;Kāda māsa tautu meita –Tai nopierka sudrabiņu. Brālīts man linus sēja,Mārša sēd ežmalaj;Sak’ māršiņa sēdēdama:Judritem tie liniņi. Brālīts sedza tautu meitu,Mani cēla rijiņej;Būt, brāliti, mani sedzis,Mēs no vienas māmuļites. Brālīt, tava līgaviņaNebūs vietas turētāja:Pate dārbu nemācēja,Ar saimiti nesader. Ai, manu brāliti,Tav sēru mūžu:Nemāk ratiņu, ne adekliti,Nemāk vīram bikšeles lāpīt. Lustīg […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

74. Tautas nicina jauņuvi 1346–1348

Kur kājiņu neatsitaCelmaiņe līdume?Kur vainiņu neatrada,Ja gribēja niecināt. Bitīt, tavu nesumiņuBaznīce dedzenāja;Māmiņ, tavu lolojumuTautiņās miecināja. Māte mani audzinājaKā baltāju lina sauju;Tautas mani niecinājaKā dubļainu kājas autu.

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

75. Jauņuve par vīramāti 1349–1353

Gailišam lakti daruSit, brāliti, vistas kārtiSavej gultas galiņej:Istabiņas stūritē:Labāk mani gailis cēlaNe tautieša māmuļite;Gailis cēla dziedādams,Māmuļite rādamies.Vienu rītu piecēluse,Iet par ciemu vainādama;Iet par ciemu vainādama –Slinka mana jauņuvite. Gaidi, gaidi, dēlu māte,Kad es tav krēslu celšu:Es pacelšu dadža krūmu,Sēdi, gūžas grozīdama. Vīramāt, vīramāt,Es tav galu padarīšu:Šķību koku tiltu taisa,Tur tu kaklu nolauzīsi. Mana vīra māmuļiteBukam […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

72. Sūra, grūta dzīve abiem jaunajiem 1302–1336

Tautiets, mani precēdams,Solīj manas kājas aut;Jau gadiņu nodzīvāju,Ne aukliņas nenovija. Kālabād, kālabādMans siersniņa gauži sāp?Vai būs manis arājiņisJau ar citu saderējis? Līgaviņa mani rāja:Kam ceļej nakti guļ.Kā, līgava, negulēšu –Brālits ceļa galiņej;Brālits ceļa galiņej,Māsiņ ceļa maliņej. Līgaviņa, līgaviņa,Tav nebija mani rāt,Man jau bija tevi rāt,Tav no manis baidīties;Tav bij manus bāleniņusSaujiņej pamielot;Saujiņej pamielot,Biķerjos padzierdīt. Es […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

71. Jaunā sieva sērš pie brāļiem 1291–1301

Lūgšus lūdzu tautiešam:Laiž rozites izravēt.Tautiets man atbildēja:Lai ravē jaunās māsas;Lai ravē jaunās māsas,Kas palika pie māmiņas;Tav pašei rožu dārzsRavējams, aplaistams. Sērst es gāju pie brālišaPie jaunāja, pie vecāja;Pie jaunāja sērst es gāju,Pie vecāja – padomiņa;Pie vecāja padomiņa –Kā dzīvot tautiņās.Tā dzīvāji, man māsiņa,Kā redz tautas dzīvojam:Ja tautiņas agri cēla,Agri vāri azaidiņu;Ja tautiņas vēlu cēla,Vēli vāri […]

Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

70. Mīļa, laba dzīvošana 1267–1290

Labis manis kumeliņis –Bez iemauktu ceļu tek;Gudra mana līgaviņa –Bez māmiņas ūzauguse. Bij man viena rudzu druvaVisu gadu sargājama;Bij man viena līgaviņaVisu mūžu mīlējama. Balta zied ābeliteLīdz zariņu galiņim;Daiļa mana līgaviņaLīdz mūžiņa galiņam. Apsēdos pie ozola,Tūliņ man ēna bija;Atnāk manis arājiņi,Tūliņ mīļa valodiņa. Dziedātāju sievu jēmu,Dancātāju ziergu pierku –Dziedāj mana līgaviņa,Dancāj manis kumeliņš;Man pašam smiekli […]