Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

56. Apkārt kalnu, gar kalniņu

Dziesmai “Apkārt kalnu, gar kalniņu” Veronika nekādi nevarēja atcerēties melodiju. Viņa ilgi dungoja pie sevis dažādas skaņu kombinācijas, bet visas “atmeta”. Sāka no jauna. Tad, it kā atvainodamās, noteica: “Jākunkuro, tad es viņ varbūt uztrāpīs.”
Par īsto tika atzīta šī melodija, kuru Veronika nodziedāja 1989. gada pašās beigās.

 1. Kad uzkāpu kalniņē, dzierdēj ļaudis runājam.
 2. Dzierdēj ļaudis runājam, ka man brūte vairs navaid.
 3. Tūliņ kāpu no kalniņa, sedloj savu kumeliņu.
 4. Sedloj savu kumeliņu, jāju mīļo apraudzīt.
 5. Brūte sēd iekš piles logiem, ķemmē savus brūnus matus.
 6. Es tai devu labvakaru, šī ne vārda nesacīja.
 7. Ak tu, staltā vīzdegune, vai es tevi lūgties iešu?
 8. Tā būs māte, kas dos meitu, kas prot meitu audzināt.
 9. Māte deva raudādama, meita nāca dancādama.

Dziesmu ar šo tekstu pierakstījis E. Melngailis 1940. gadā Gudeniekos no Margrietas Vērsis, bet melodija gan cita (LMFM l, Nr. 1214; J. Vītoliņš, “Precību dziesmas” Nr. 1676).

 1. Dzierdēj ļaudis runājam, kad man mīļā atstājus.
 2. Tūliņ kāpu no kalniņ, seldoj savu kumeliņ’.
 3. Kad atjāju, tad atradu stāvam piles namdurēs.
 4. Gāju klāte, devu rok, manu roku vairs nejēm.
 5. Ak tu, muļķa meitenīt, vaj es tevi lūgties ieš?
 6. Gan būs māte, kas dos meitu, kas māk meitu audzināt.
 7. Kā puķīti, kā rozīti, kā sarkanu magonīt.