Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

117. Porej bridu, niedres lauzu

  1. Porej bridu, niedres lauzu, no bajāra slapstījos.
  2. Nav poriņu pusbriduse, satikos bajāriņu.
  3. Satikos bajāriņu, birst man žēlas asariņas.
  4. Neraud gauži, sērdienīte, ne es tavu mantu raugu.
  5. Raugu tavu tikumiņu,tav raženu augumiņu.