Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

116. Kur, māmiņa, tavas meitas?

Melodiju Veronika neatceras, bet taujāta, vai tā varētu būt Nikolaja Heņķa melodija, atbild, ka tas ir iespējams.

 1. Kur, māmiņa, tavas meitas, krēsli vien istabej?
 2. Manas meitas kamburej zaroj zīļa vaiņadziņus.
 3. Ej, māmiņa, sauc meitiņas, lai nāk visas istabej.
 4. Ienāk diža, ienāk maza, pastarīte neienāca.
 5. Pastarīte aiztecēja gar Daugavu dziedādama.
 6. Gar Daugavu dziedādama, baltas rokas mazgādama.
 7. Baltas rokas mazgādama, iekrīt zelta gradzentiņis.
 8. Gradzentiņu meklēdama, iekrīt zīļa vaiņadziņis.
 9. Vaiņadziņu meklēdama, iekrīt baltas villainītes.
 10. Villainītes meklēdama, iekrīt pate Daugavaje.
 11. Tā Daugava nepanesa, tā vizina upitej.
 12. Tā upīte nepanesa, tā vizina jūriņej.
 13. Tā jūriņa nepanesa, sit vilnīti maliņej.
 14. Tur ūzauga kupla liepa deviņiem žuburiem.
 15. Tur brālītis kokli cierta devītāj gadiņaj.
 16. Sak brālītis koklēdams: tās koklītes grazni dzied.
 17. Sak māmiņa raudādama: tā dzied mana pastarīte.