Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

32. Pūra vedamās dziesmas 626–640

 1. Man atbrauca tautu dēls
  Ar zvierbuli pūru vest;
  Jūdz, brāliti, savu bēri,
  Laiž zvierbuli žagaros.
 2. Kā krupitis tautu dēlis,
  Kā sisenis kumelīš;
  Grib krupitis man ūzcelt
  Siseņam mugurej;
  Ne krupitis mani cels,
  Ne sisenis panesīs.
 3. Es pūriņu nelocīju,
  Pate vien barojos –
  Pieci bēri mani vilka,
  Līka ķēve pūru velk.
 4. Tautu dēlis sapierdās,
  Manu pūru paceldams;
  Dziedādama, ne pierzdama
  Es pūriņu pielocīju.
 5. Atpakaļ mans pūriņis,
  Atpakaļ bāleniņi –
  Uz celiņa sazinājši
  Slinku maizes arājiņu.
 6. Gauži raud saulite
  Ābeļu dārzej:
  Žēl bija meitiņa,
  Žēl meitas pūriņš;
  Žēl meitas pūriņš,
  Sudraba dāvanas.
 7. Tautu dēls lielijās
  Vienu ziergu pūru vest;
  Krauj, māmiņa, uzkraudama
  Pāru ziergu vezumiņu.
 8. Krupitis tupēja
  Uz māsas lādi;
  Lec, krupi zemej,
  Doš dālderiti.
 9. Ceļ, tautieti, viens pūriņu,
  Nelūdz manus bāleniņus –
  Kā es viena pielocīju,
  Bāleniņus klausīdama.
 10. Pūrvedi, pūrvedi,
  Kur jumta rati?
  Nedošu pūriņu
  Liedināt.
 11. Ceļat, tautas, manu pūru,
  Ceļat viegli, ne tik grūti:
  Vēl manej pūriņej
  Trīs asaru biķerīši:
  Div raudāju ūzaugdama,
  Trešo – pūru locīdama.
 12. Es jūs lūdzu, ciema puiši,
  Par tiltiņu nebrauciet:
  Grabēs mans tukšs pūriņis,
  Par tiltiņu pārbraucot.
 13. Pūru veda, pūru veda,
  Raiba kuņa pakaļ tek;
  Kā kuņite netecēs –
  Kucens pūra dubenej.
 14. Ko tie tautu bērji vilka
  Pret kalniņu rēgodami?
  Tēv apkaltu lādi vilka,
  Mātes austas villainites.
 15. Šķir, māmiņa, man gosniņu
  Mell ar baltu muguriņu;
  Tautam dulas, tautam mellas,
  Man ar baltu muguriņu.