Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

30. Precinieki sader 605–613

 1. Visi mani rožu koki
  Šorpu, torpu nolocīti;
  Pate rožu ravētāja
  Ar tautam saderēja.
 2. Garjum jāju pūru lauku,
  Rudzu lauju meklēdama;
  Garjum laidu saimenieku,
  Ar kalpiņu saderēju.
 3. Pāri bridu baltābolu,
  Sarkanaju meklēdama;
  Garjum laidu saimenieku,
  Ar kalpiņu saderēju.
 4. Sadzeram to kanniņu,
  Tā kanniņa sadzerama;
  Saderam to meitiņu,
  Tā meitiņa saderama.
 5. Gauži raud bērzu bierze,
  Dzierdēj mani saderam.
  Neraud gauži, bērzu bierze,
  Būs tav cita ganītāja;
  Būs tav cita ganītāja,
  Nebūs tāda dziedātāja.
 6. Skani, zaļa bērzu bierze,
  Šī pēdīga vasariņa;
  Šī pēdīga vasariņa
  Tav skanot, man dziedot.
 7. Skaisti, skaisti zīle dzied
  Zelta kalna galiņej;
  Tā dziedāja tā meitiņa,
  Kurai kāzas šoruden.
 8. Šorudeni, šorudeni
  Trūks ļaudīm valodiņas:
  Šorudeni tautu dēlis
  Nojems manu vaiņadziņu.
 9. Izjāja mūs brālis
  Līgavu lūkot,
  Iejāja mūs brālis
  Zeltaiņu pulke.
  Lūko, brāliti,
  Kurja tav patīk.
  Šī, šī, tā, tā,
  Tā man patīk:
  Tai devu roziņu,
  Tai gradzentiņu,
  Tai devu mutīti,
  Tai nēzdaudziņu;
  Tai es devu savu klēti,
  Savas klētes atslēdziņ;
  Tai es devu savus lopus,
  Savu lopu laidariņ;
  Manej lopu laidarej
  Trīs zeltīti avotiņi:
  Vienej dzēra raibas goves,
  Otrej bēri kumeliņi;
  Tai trešej avotej
  Mūs māsiņa velējās:
  Ošu beņķis, liepu vāle,
  Velē zīda nēzdaudziņu.