Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

29. Dēlu māte meklē jauņuvi 601–604

 1. Mute niez, mute niez,
  Kas kukuli atnesīs?
  Dēlu māte atlungā,
  Raušu kule padusej.
 2. Vilka māte, dēlu māte,
  Abas vienu ceļu tek:
  Vilku māte jēru tek,
  Dēlu māter jauņuvītes;
  Vilku māte gan daboja,
  Dēlu māte nedabos.
 3. Dēlu māte mani sauca:
  Meitiņ mana, jauņuvit!
  Ne tu sauci, ne es būšu
  Tava dēla līgaviņ:
  Citas mātes meitiņ’ biju,
  Cita dēla līgaviņ.
 4. Ik dieniņas ciema sievas
  Nāk pie manas māmuļites;
  Piermāk nāca nītes šķietu,
  Peicāk pašu audējiņu.