Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

26. Precības izjūk 583–586

 1. Puķīt, mana līgaviņa,
  Cita vīra rociņej.
  Mana paša vaina bija:
  Kam tik ilgi audzenāj.
 2. Kur, puķīte, tu paliksi,
  Es ar citu saderēju.
  Skrej porej, alus žūpa,
  Man jau tevis nevajaga.
 3. Skrej, bitīte, sasit spārnus –
  Izpraulējis ozoliņis;
  Ej, māsiņa, gar netikli,
  Sajem savas villainites.
 4. Lija lietus, nenolija,
  Rasināt rasināja;
  Jāja tautas, neatjāja,
  Rūdināt rūdināja.