Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

50. Dažādi apdzied ēdājus 909–957

Sākas pusdienu maltīte. Jaunais pāris, panāksnieki un pārējie kāzenieki vispirms skaita pātarus dižā vedēja vadībā, pēc tam visi ēd. Tikai dziedātājas apdzied kāzeniekus.

V. Porziņģe

 1. Brūtes brālis cāli plūca,
  Galda stūre turēdams;
  Brūtgan brālis cisku kasa,
  Par istabu tekādams.
 2. Ūja, velle sveši ļaudis,
  Ar lielim vēderim:
  Apēd brāļa rudzu kaudzi
  Ar visi pākarim.
  Ar visim pārkariem.
 3. Sanākuši sveši ļaudis
  Kā suniši izsalkuši:
  Kā suniši izbaduši:
  Apēd brāļa siena kaudzi
  Ar visim pākarim.
 4. Kas tur sēdēja
  Āz galda stūre?
  Dreimanis, bajārs,
  Līkim lielim.
 5. Ēdat, rijat
  Jūs, bada ļaudis,
  Ne mums tik vien
  Kā jums priekše:
  Vēl mums gaļej klēgainiši,
  Vēl mums stallej baurainiši.
 6. Ēdat, svešļaudis,
  Baudat, svešļaudis,
  Mūs barībiņu –
  Diļļota, zāļota
  Mūs barībiņa.
 7. Lūdzama, māmiņa,
  Ūzpildi bļodu:
  Svešļaudis karjotes
  Vien klabenāja.
 8. Nu ēda svešļaudis
  Gārdumus vien:
  Rāceni dāre
  Mērcēdami.
 9. Cerējās sveši ļaudis
  Labu gaļu apēduši:
  Slīkušu cūku,
  Sprāgušu kazu,
  Jau gadu dēdējšu
  Avotu leje.
 10. Cerējās panāksnieki
  Labu gaļu apēduši:
  Tie jūs pašu kumeliņi,
  Ko vakar atjājāt.
 11. Briņģā, māmiņa,
  Pēc prāta maltiti,
  Briņģā suvenu
  Pusplucinātu.
 12. Šej sanāca sveši ļaudis
  Šej sanāca panāksnieki
  Salmim kuņģus piebāzuši;
  Šej atrada tīru maizi,
  Šej tos salmus izkratīja.
 13. Es šķitu Pēteri
  Sen paēdušu;
  Nu tik izcēla
  Sav zierga gālu.
 14. Paēda Jēkops,
  Dzērt bubenāja;
  Jemam iemauktus,
  Skrejam jūrje;
  Tur viš piedzēra,
  Tik nenosprāga.
 15. Paēda Jānitis,
  Dzērt skatijās:
  Samazgu bočkiņa
  Mīzelu bočkiņa
  Āzkrāsnej;
  Tur slīka prūsaki,
  Tur slīka prūsiši,
  Tur cierceniši,
  Tur mūsu meitiņas
  Lindrukus skaloja;
  Tur mūsu puiseni
  Pastalas mērca.
 16. Paēda Jēkops,
  Dzērt bubenāja;
  Jamam iemauktus,
  Jājam jūrej;
  Tur viš nedzēra –
  Sūrs ūdentiņis;
  Skrejam porej,
  Rāvienēje:
  Tur viš piedzēra,
  Tik nepārplīsa;
  Jājam pret kalnu
  Padīdīdami.
 17. Ēd, ēd, Babiņa,
  Kaunies puišus:
  Krišīš, draudzīš,
  Pretim sēd.
 18. Ēd, Matilda, rij, Matilda,
  Sviež pa logu kumāsiņu:
  Sviež pa logu gabaliņu:
  Āz loga Jozits gaida
  Deviņim bērniņim.
 19. Nekaci, Līziņa,
  Vis pāri skutuli:
  Tav īsas piedorknes,
  Kraupaiņi nagi.
 20. Kur, Māguž, kavējies,
  Ka tik ātri neienāci?
  Es izcepu rudzu desu
  Visapkārt galdiņam;
  Es ielēju cūciņam
  Tādus gārdus kāpostiņus.
 21. Īsa, ruļļa
  Putraimu desa;
  To man iedeva
  Varkaļu Jozis.
 22. Ēd, ēd, Andrej,
  Steidzies ārej –
  Tava ķēve vārtos
  Iesprūduse;
  Līdz gāju klātu,
  Piemīza aces;
  Piešļāca aces;
  Tava paša lopīš
  Kauniņu dara.
 23. Ko ta Jēkops
  Guldzijās?
  Sarijis bambāles
  Kā ķiršu ogas.
  Kā plūma [plūnu] ogas.
 24. Antons man vīnu prasa,
  Kur būs man vīnu jemt?
  Kuilis vīnu tecenāja,
  Kuilis stāv skaidiene,
  Stāģenej stāvēdams.
  Tas to vīnu tecenāja.
 25. Lūdzama, māmiņa
  Vāķ galdu zemej –
  Sāks tie nesaņķi
  Otrreiz ēst.
 26. To grib svešļaudis,
  Kas mums navaid:
  Grib kaķes pieniņu,
  Eziša gaļu;
  Mūs kaķe ālava,
  Ezitis meže.
 27. Ēd, Pēter, treknu gaļu,
  Ūzdzer saldu alutiņu,
  Tad ies tava pakaļiņa
  Kā sudmaļu bīdelite.
 28. Apēda Brencitis
  Abus galus aunam;
  Ragi vien noklabēja
  Vēderiņa galiņe.
 29. Apēda Antons
  Abus galus aunam,
  Abus galus buļļam,
  Nu ies tavis vēderiņis
  Biuā, bauā.
 30. Ai mani pērnie
  Baltgalvju bulleni –
  Ragi vien noklabēja
  Vedējiņu vēdere.
 31. Izvārīju kunkulišus
  No baltim miltiņim;
  Sastrēbās ēdolnieki,
  Nevar stāvus nostāvēt.
 32. Skatos, raugos –
  Kur gaļa paliek:
  Panāksnieku meitiņam
  Trīs kules dange.
 33. Kas tie tādi vanderzeļļi
  Brāļa galdu apsēduši?
  Tie Kuldīgas slundurnieki,
  Salmaiņam cepurem.
 34. Ēd ēzdami, sveši ļaudis,
  Ēdat, dzerat, sveši ļaudis,
  Vēdergraizes nebēdāja:
  Nebēdājat vēdersāpes:
  Vēl mane kabate
  Dzēres ace, drīveldreķis;
  Dzēres aces drīver dreķis;
  Es iedošu dzēres aci,
  Drīveldreķi iesmērēšu.
 35. Jānitis ēzdams
  Griestos raugās:
  Mūs brāļa griestos
  Trejāda maltite:
  Cepta vista, vārīts zaķis,
  Piedarīta mušas desa.
 36. Ēd, ēd, Pēteri,
  Skaties griestos;
  Skaties griestos
  Zobiņus bakstīt;
  Šej nav skabārga –
  Zāgāti griesti.
 37. Man bij viena balta ķēve,
  Ar dakšam cilājama;
  To apēda kāzednieki
  Piermaje maltite.
 38. Parādat jūs, ļautiņi,
  Kurš ir brūtes īstais brālis:
  To cepsim, vārīsim
  Tai piermej launagej.
  Tai piermej maltītej.
 39. Paēdi, Trīnite,
  Noslauki muti;
  Ja nav šnupdrāna,
  Še mana sietava;
  Solu, solu, bet nedošu
  Savu mīļu sietaviņu:
  Mana mīļa sietaviņa
  Rīge pierkta, nauda dota.
 40. Vakara brāļam
  Teļaste roke:
  Tas citus pīckāja,
  Tas visus panāksniekus
  Lai labi ēda.
  Izdžindželēja.
 41. Babiņa gaļej
  Dorten dūra;
  Indeve, ragana
  Dors tevi pašu.
 42. Badmiras, badmiras
  Tie sveši ļaudis –
  Nedeva ēzdami,
  Nedeva dzērdami.
 43. Būt ēdis Kārlitis,
  Navaid naža;
  Dod man, brāliti,
  Sav’ skala nazi.
 44. Es šķitu Jāņam
  Sudraba nazi:
  Tik tāds tučīš,
  Kuilenu griežams.
  Kuilenu rūnams.
 45. Tā ēda Trīniņa
  Kā vāverite –
  Neplanda muti,
  Nerāda zobus.
 46. Apēda Līzite
  Klukstošu vistu,
  Pārskrēja mājās
  Klukstēdama.
 47. Streb, streb, Jāniti,
  Tā laba zupa:
  Tā mana pērnā
  Lindruka zupa.
 48. Ēd, Trīnite, rij, Trīnite,
  Nekac bļodas dubenej:
  Pašej bļodas dubenej
  Naģes kauli ielocīti.
 49. Tā ēdati, sveši ļaudis,
  Kā sētej zinājāt:
  Ja sētej daudz zināt,
  Baudīt vien pabaudat;
  Ja sētej maģ zināt,
  Ēdat pillu vēderiņu.