Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

52. Apdzied kāzeniekus 966–1108

 1. Jānišam, brālišam
  Treju taku vēderīš:
  Par to vienu kungi brauca,
  Par otrāju vagarīš;
  Par trešo dārbenieki
  Žagariņus šķucenāja.
 2. Jožam brāļam
  Kraupaiņš vēders:
  Vedam namej,
  Ūzgāja namej,
  Ber sprukstes viers:
  Uzbēra sprukstes:
  Ūzskrēja rovej
  Ūzgāja rovej
  Čūkstēdams.
  Čaukstēdams.
 3. Citu gadu tu, Trīnite,
  Nesēdēsi žagaros:
  Žagaros zalktis guļ,
  Deviņam dzelonam:
  Kapās tavu pakaļiņu
  Deviņos gabalos;
  Tava māte, pūtējiņa,
  Pūtīs tavu pakaļiņu.
 4. Nesēdi, Grietiņa,
  Caurej krēslej:
  Kaķe tavu pakaļiņu
  Ar kājiņu ķibenāja.
 5. Voldīš sauca, Voldīš brēca:
  Kas tos miežus norullēja;
  Tos Jānitis norullēja,
  Ar Anniņu spēlēdams.
 6. Tu, Pēter, nezināji,
  Ko mēs tav darīsim:
  Dore gālu ievērsim,
  No pakaļas mizosim.
 7. Kārļam brāļam
  Div zili zobi –
  Tie labi pakaļas
  Tie bija pakaļas
  Ģērētāji.
 8. Grietiņej māsiņej
  Ceļ reizes uznākušas –
  Ceļe reizes notikušas –
  Uz akmeņa bērnu pēra,
  Pelcej slotu slapenāja.
 9. Es atradu Emīliju
  Grāvej naģi dīrājam;
  Mīle mani lūgšus lūdzu,
  Lai neteic puisišim;
  Par to spīti es izteicu
  Pār deviņi novadiņi.
 10. Andrējam brālišam
  Suņi lūru izēduši;
  Maksā mārku kalējam,
  Lai iekala jaunu lūru.
 11. Bez ceļa gājušas
  Bez ceļa nākušas
  Panāksnieku meitas,
  Pār žogu kāpušas,
  Gar mietu mīzušas.
  Gar žogu mīzušas.
 12. Marija savu meitu
  Godēt godē –
  Ik vārda gale:
  Tu, vecā pelude.
 13. Ik rītiņus es dziedēju:
  Dreimaņos velējās –
  Dreimanene savu meitu
  Ik rītiņus pārvelēja.
 14. Pēteris kāzās,
  Kas tav mājās?
  Vai dores āzsēji
  Ar buka desu?
  Suns desu apēda,
  Suns desu pārēdis,
  Izlaida bērnus.
 15. Tu, Trīnite, goda sieva,
  Nav tav goda lindruciņa;
  Būt man ziņu atsūtījse,
  Es būt jēru nodīrājse;
  Es būt jēru nodīrājse,
  Būt tav goda lindruciņi.
 16. Gudenieki savus puišus
  Upitē samērkuši;
  Pāri jāja alšvandznieki,
  Priežu tiltu domādami.
 17. Urjā, pirjā,
  Rītu braukšu Rīge,
  Pārvedīšu panākstniecēm
  Kreņģeļu vezumu.
 18. Tik tādas bērzlapas
  Grāvernieku meitas:
  Saberžu sauje,
  Iebēru grjope –
  Pārdzīs ganīš,
  Būs launadzīš.
 19. Savādas, savādas
  Basenieku meitas:
  Abi gali resni,
  Viduj tievas,
 20. Lēpecnieku meitiņam
  Saru zeķes kājiņe;
  Villas zeķes atdevušas
  Par vēdera braucījumu.
 21. Kur tu jēmi, Pēterīt,
  Sav tik daiļu cepurītu?
  Vecas meitas iedevušas
  Par vēdera braucīšanu.
 22. Gudenieku veci puiši
  Še atnāca rādīties;
  Alsundznieku jaunas meitas
  Ne viersuj neskatās.
 23. Grāvernieki savas meitas
  Par tabaku pārdevuši;
  Par tabaku izdevuši;
  Kraumaņnieki nepārdotu
  Kraumaņnieki neizdotu
  Ne par zelta gabaliņu.
  Ne par zeltu, sudrabiņu.
 24. Liepājnieces kazu ķēra
  Alšvandznieku novadej:
  Citej nagi, citej ragi,
  Citej ļipa rociņej.
 25. Rīdzenieki Dēklu lūdza,
  Saulej jājas izstiepuši;
  Vai jūs lūdzat, vai nēlūdzat,
  Suitu meitas nedabos.
 26. Nesēdēji tu, Trīnite,
  Galdej kājas atspēruse –
  Kad es iešu, tad es šaušu
  Ar sārkanu dedzeklīti.
 27. Ķiz, ķiz, brāliti,
  Ko es tav sacīju:
  Kam citas meitiņas
  Ķeseles sauci?
  Nu tav pašam
  Ķesele blakum.
 28. Ķiz, ķiz, Jākop,
  To tav vajag:
  Kam sauci meitiņas
  Par ķeselem?
  Nu tava ķesele
  Blakam sēd.
 29. Tas Kriukšķitis, bajārīš,
  Nedrīkstēja rādīties:
  Kā kaķeni kumeliņi,
  Kā skalgani ritentiņi.
 30. Kāds šej nebija,
  Tāds šej radās:
  Spalvaiņš, ragaiņš,
  Šķeltim nagim.
 31. Tā Grietiņa savus pupus
  Ozolej pakaŗusi;
  Sāk vilcīš rikšus skriet –
  Kam tie plunči karājās?
 32. Jemat, puiši, šo meitiņu,
  Tā būs laba saimeniece:
  Nu pakaļas aitu cērp,
  Kunkuļotu putru vāra.
 33. Jēkops savu dižu meitu
  Pie rociņas pižāt veda:
  Strupi, īsi lindruciņi,
  Sēņu kule mugurej.
 34. Māte mani kāzās raida
  Arājiņu lūkoties;
  Kādu vēju nolūkošu –
  Tādi vien buļļu pieres;
  Tādi vien buļļu pieres
  Ar līkim degunim.
 35. Tas Andrejs no pakaļas
  Īsti tēs izskatās:
  Sierma gāla, pliks pakausis
  Kā vecam tēviņam.
 36. Šauras, šauras man actiņas,
  Es meitiņu cauri redzu:
  Līdz pusīti lina krekls,
  Apakšej dundurdeķis.
 37. Klausies, Līziņa,
  Ko saka beņķis –
  Visi tavi krekliņi
  Bez apakšam.
 38. Pēters kaunu negribēja,
  Mušiņ’ kaunu padarīja:
  Div’ mušiņas sakavās
  Uz Pētera deguntiņa.
 39. Nokavu mušiņu,
  Piedaru desu,
  Uzkāru Mārtiņa
  Deguna gale.
 40. Tik vien bija labi ļaudis,
  Kā mēs četri cilēciņi:
  Tupu Klāvs, linu Brencis,
  Kalna Kača, lejas Ģēda.
 41. Kur biji, Babiņa,
  Salmaiņu gālu?
  Vai biji šķūnej
  Zvierbuļus perēt?
 42. Upapā, trulalā,
  Trīne ziemu nemitīs:
  Sakaltuse tā grabēja
  Kā kažoka piedorknite.
 43. Dižajam vedējam
  Varja stīpa gar vēderu –
  Kad pārsprāga varja stīpa,
  Izbierst raibi suveniņi.
 44. Jānišam brālišam
  Kuilis sievu piegulējis;
  Lai nu būtu, kā nu būtu,
  Kad tik visi raibi būtu.
 45. Tu, Matilda, smuka meita
  Par visām meitiņām:
  Tav ziedēja kaķes aste
  Deguniņa galiņej.
 46. Jānits koda borkantiņu
  Maģu, maģu kumāsiņu;
  Ak tu Laimes dāvaniņa –
  Kā tas brieda vēderej.
 47. Ūja, Mārtiņ,
  Tavu resnu degunu:
  No viena deguna
  Deviņas stebules.
 48. Ūja, Joziti,
  Tavu garu degunu:
  Pats sēd āz galda,
  Deguns namej;
  Deguns namej
  Cepeti groza;
  Cepeti groza,
  Uguni biksta.
 49. Ūja, Anton,
  Tavu platu muti:
  Tavu lielu muti:
  Ieskrēja vālodze,
  Ieskrēja cielava,
  Apsita riņķi,
  Pavasar izveda
  Deviņus bērnus.
 50. Ūja, Andrej,
  Tavu garju bārzdu:
  Septiņi nabagi
  Nedēļu plūca,
  Skodej apjuma
  Nabagu namu;
  Tupesis atlija
  Cūkam midzis.
 51. Ūja, Pēter,
  Tavu garju degunu:
  Nu kumeļa nolecot
  Nodur manu suveniņu.
 52. Ūja, puisiti,
  Tavu lielu lūpu:
  No vienas lūpas
  Trīs pāri pastalu,
  No vienas aces
  Deviņi bunduļi.
 53. Ūja, Kārliti,
  Tav biezas lūpas:
  No katras lūpas
  Div pāri pastalas;
  Div pāri pastalas,
  Zābaku lieli.
 54. Ūja, Anniņ,
  Tavu kāru sierdi:
  Muša lēca gar sienu,
  Anniņa pakaļ;
  Anniņa pakaļ,
  Tučiņa rokej.
 55. Sen dzierdēju, nu redzēju
  Vanadzenes daiļu meitu:
  Tievas kājas, velvēts kakls,
  Zem, apaļu vēderiņu.
 56. Rivgarem viens dēliņis,
  Bet tas pats nevesels:
  Ar vāģim piertej veda,
  Ar duceli istabej;
  Pie uguņa smērējās,
  Āzkrāsnej žāvējās.
 57. Domājam, gudrojam,
  Kur Miķeli redzējām –
  Rīgej, ielas maliņej
  Bez biksēm mālus mīca.
 58. Ķiz, ķiz, Andrēj,
  Sadega nagi –
  Kam ķēri Mariju
  Caur uguntiņu?
 59. Sluk, sluk, vilciņ,
  Kur mans maisīš?
  Lai varu Mārtiņu
  Iekšej bāzt,
  Kādu vecu čigānu
  Viersuj bāzt.
 60. Tav, Miķeli, vācu drānas,
  Navaid vācu valodiņa;
  Gul pie vācu pakaļiņas,
  Mācies vācu valodiņu.
 61. Bij ar Grietiņa
  Sudrabu seguse:
  Uz vienu kamiesi
  Ūzkarinājse,
  Uz otra kamieša
  Cūk utes lodā.
 62. Ai, Anniņa, ai, Anniņa,
  Vāciets auga tavs dēlīš;
  Kur, Anniņa, mēs jemsim
  Vāciešam līgaviņu?
  Porej dzēre garju kaklu,
  Tā vācieša līgaviņa.
 63. Grietiņa mātej
  Teicama meita:
  Uguni pūzdama
  Piemīza pelnus.
 64. Tas mans brālitis,
  Kas mani mielo:
  Kas mani balvo:

Par tevi trīs gadus
Pātarus skaitīšu;
Kad tevi vējīš
Izkūcinātu,
Kad tevi pērkons
Izspridzinātu.

 1. Kur biji, Jāniti,
  Mālaiņas kājas?
  Cigauņi trenkāja
  Gar māla bedri.
 2. Kur jūs, māsiņas,
  Vakar bijāt?
  Vakar še bij
  Kriev kupšenieki –
  Kas laba meitiņa,
  Dālderi deva,
  Kas kāda nekāda,
  Pus dālderiti.
 3. Kālab Joziti
  Zaglīti sauca?
  Nokrita no rova
  Ar desu maisu.
 4. Kālab Antonu
  Auniņu sauca?
  Sprogaiņa gāliņa
  Kā auniņam.
 5. Tav, Trīniņa, reti zobi,
  Dod man gālu izsukāt:
  Man gāliņa pieputējsi,
  Visu gadu rijiņej.
 6. Valdīš, meitu brūtgānīš,
  Lāpitam biksitem;
  To kājiņu priekšej cēla,
  Kur nebija ielāpiņa.
 7. Jāņam brāļam
  Melmeņa sērga:
  Glābjam to puisi
  Kā varēdami:
  Cits grūda dillītes,
  Cits sinipītes,
  Septiņas nabadzes
  Ālantas grūda.
 8. Babiņa lūpiņas
  Knīpāt knīpā;
  Cigauņi knīpāja
  Gar pakaļiņu.
 9. Šej nāca Anniņa
  Lai viņu daudzina;
  Kas tādu kretuli
  Padaudzinās.
 10. Šej nāca Marija,
  Lai viņu lūko;
  Sapūsti, sapeli,
  Mūs puiši negrib.
 11. Mūc, mūc, Jēkop,
  Mūc, mūc, Marija,
  Cūka tevi dzenās:
  Tu jau pats gan zināji,
  Kas tavās bikšelēs.
  Kas tavej lindrukej.
 12. Tu, August, gudris vīrs,
  Kam sieviņu līdzi jēmi?
  Kā mēs koši spēlētos
  Smalkej siena peludej.
 13. Trīne sēja savu dēlu
  Ar piecim pineklim;
  Visus piecus pušu rāva,
  Pēc meitām dzenoties.
 14. Es redzēju Strīķu dēlu
  Ēdole cietume;
  Kā paspruka, tā atskrēja
  Ar visim pineklim.
 15. Tav, puisiti, platas nāses
  Kā tam prūšu ērzeļam:
  Tu varēji meitas ost
  Tu varēji ciemu meitas
  Pa lielam gabalam.
  Par gabalu saošņāt.
 16. Tav, puišeli, tāda daba
  Kā manam auneļam:
  Kā manam tekuļam:
  Kurju meitu tu ieraugi –
  Šī mana, tā mana;
  Šī mana, tā mana,
  Mer, mer, mer.
 17. Zila, mella tu, Anniņa,
  Kur tu tāda gadījies?
  Žīds ar tevi draņķi veda,
  Lietuvens nojādīja.
 18. Grietiņei trīs dēliņi
  Ar caurim vēderim:
  Par žogim pārdūruši,
  Pēc meitām dzenoties.
 19. Tav, Miķeli, melli svārki,
  Miķeļam zila veste,
  Kur tu tādus nodaboji?
  Kur tu tādu nodaboji?
  Man nosprāga mella ķēve
  Man nosprāga mella kaza
  Avotiņa lejiņej.
 20. Ik dieniņas tā Trīnite
  Ik dieniņas Cīlit gaida
  Gaida žīdu atnākam:
  Žīdu atnākam:
  Tik tai bija goda drānas
  Nebij tai labas drānas,
  Kā žīdiņa kulite.
 21. Dziedi, dziedi tu, meitiņa,
  Ar to resno vēderiņu;
  Ej uz mežu, nocērt mietu,
  Stutē savu vēderiņu.

 1. Ne no Dieva devumiņa
  Grietiņej garjas lūpas –
  Jauni puiši izstiepuši,
  Pārleikam bučādami.
 2. Pēterami, brālišami
  Liela skāde notikuse:
  Ķēve priekšu izspārdīja,
  Buks pakaļu izbadīja.
 3. Ko lielies tu, Jāniti,
  Kas jau tevi nepazina:
  Ik svētdienas izkavies
  Ar runčiem pagulte.
 4. Ak tu, tautu zeltainite,
  Tavu daiļu augumiņu:
  Man iztrūka biksem pumpas,
  Uz tevim skatoties.
 5. Kas Kriukšķiti nezināja,
  Šķita lielu bajāriņu;
  Kad atvēra klētes dores,
  Vējīš pelas putenāja.
 6. Jozišam brālišam,
  Tam bārzdiņa nesukāta:
  Paše bārzdas galiņe
  Peles midzi ievilkušas.
 7. Andrējīš, šorp braucot,
  Putrei bārzdu braucināja:
  Tas cerēja šo naksniņu
  Šīs meitiņas piedabūt;
  Paši, paši tie puisiši
  Šīs meitiņas pārvaldīja.
 8. Ko tas mūsu kaķis ņaud,
  Pagalde tupēdams?
  Pēteram brālišam
  Peļu ādas zābaciņi.
 9. Ko tie mūsu runči ņaud,
  Pa plāniņu tekādami?
  Pēteram brālišam
  Šorku korpes kājiņe.
 10. Es jau saku, es jau saku:
  Suņa smaka istabej –
  Jurišam brālišam
  Suņu ādas zābaciņi.
 11. Es jau saku, es jau saku:
  Ķīsen smaks istabej –
  Mārtiņam brālišam
  Ķīsen bikses kājiņe.
 12. Es redzēju Jekopiņu
  Snaužam vagas galiņej;
  Es šam teicu: labrītiņ!
  Viš man prasa: ko tu teici?
 13. Ai Joziti, ai Joziti,
  Nu es teikšu tavu godu:
  Vecs tu esi, vecs tu būsi,
  Mūžam sievu nedabos.
 14. Tu, Pēter, goda vīrs,
  Godos vien taisījies:
  Kurš puisitis sievu jem,
  Tu lindruka nesātājs.
 15. Paklausies tu, Anniņa,
  Nu es tevu godu teikšu:
  Es atradu tavus bērnus
  Savej salmu gubezej:
  Save cūku midzite:
  Tavas aces, tavs deguns,
  Tavi doti lupatiņi.
 16. Ai Anton, ai Anton,
  Kā tav tāda balta mute?
  Ik rītiņus mazgājies
  Suveniņu silitej.
 17. Sēdi, sēdi tu, Jāniti,
  Ar to kaula deguntiņu:
  Visas sienas izknāpāja,
  Ciercenišus meklēdams.
 18. Tu, Trīniņa, muižas meita,
  Ko tav lika, to tu dari:
  Kungam bikšu vilcējiņa,
  Zābaciņu tīrītāja.
 19. Anniņej māsiņej
  Garjum plīsis vēderiņis;
  Tur vajaga zilu mālu,
  Garju leišu mūrenieku.
 20. Ko lielies tu, Grietiņa,
  Ar to vienu brūtganiņu;
  Man bij pieci, man bij seši,
  Es nevaru lielīties.
 21. Es tādu Babiņu
  Pats padarīju:
  Savēlu mālus,
  Saslēju dangej,
  Ar vecu bīstākli
  Actiņas dūru,
  Ar vecu lizīti
  Mutīti dūru.
 22. Līzīte, māsiņa,
  Kur tavs vaiņags?
  Vakar nojēma
  Sudmaļu zeļļi.
 23. Āz kalniņa dūmi kūp,
  Kas tos dūmus kūpenāja?
  Tā Andreja bārzda dega
  Ar zilim uguņim.
 24. Mūsu māte bēdājās:
  Kur būs jemt desu iesmu;
  Skroderjam garš deguns,
  Tas būs labs desu iesms.
 25. Grietej māsej
  Sārkana šierce;
  Tā bija Alsungas
  Slakteru brūte.
 26. Lācen savu dēlu teica,
  Kas to sliņķi nezināja:
  Krūmu guļa, lapu ložņa,
  Ne maizites arājīš.
 27. Trīnitej māsiņej
  Zila pora vēderej;
  Maksā mārku nabadzej,
  Tā to poru izbadīs.
 28. Kur biji, Babiņa,
  Pienaiņa mute:
  Āz kalna izzīda
  Deviņas kuņas,
  Vēl otras deviņas
  Ierietināja.
 29. Kur biji, Joziti,
  Slotiņa rokej:
  Vecim cigauņim
  Muguru pērt.
 30. Atskrēja Grietiņa
  Caur dadža dārzu,
  Pilla krekla apakša
  Sīkāju dadžu;
  Apnika mūs’ puiši
  Lasīdami,
  Nomuka projum
  Spļaudīdami.
 31. Līzitej māsiņej
  Dzēre brēca vēderej:
  Kur pagrieza deguntiņu,
  Tur paknāpa caurumiņu.
 32. Rivgarēm tādas meitas
  Pastedelē bubināja:
  Kleinas kājas, greizas aces,
  Sakumpušu muguriņu.
 33. Rivgars savas slinkas meitas
  Patiltē sabāzis,
  Mūsu puiši izvilkuši,
  Par vēžiem domādami.
 34. Tav, Voldiņ, slinkas meitas,
  Suni raida goves slaukt;
  Suns izgāja sētsvidej,
  Asti vien kustenāja.
 35. Ai Anniņ, ai Anniņ,
  Tavu garu deguntiņu:
  Piecas vārnas satupēja,
  Vēl bij rūmas krauklīšam.
 36. Kālab Jozitis
  Izšļaukus guļ?
  Daža laba teļa ciska
  Guļ viņa vēdere.
 37. Tu, Trīnite, smuka meita,
  Es tav smuku dārbu došu:
  Es tav došu kaķes asti
  Par spalviņu nolasīt.
 38. Tu, Jāniti, smuks puisitis,
  Es tav smuku dārbu došu:
  Es tav došu jūras olu
  Dreijāt mazus skriemelišus.
 39. No viersas meitiņa
  Degten dega;
  Apakša nedega
  Ne dedzenama.
 40. Kas tā meita, kas tā meita,
  Es to meitu nepazinu:
  Tā Lācenes ēriņģite,
  Salāpītu vēderiņu.
 41. Kriņģele, pijole
  Zvejenes meita:
  Kā pijole izstiepās,
  Kā kriņģele saliecās.
 42. Grietiņa māsiņa,
  Sīpolu dierša,
  Ielēca mūs’ kunga
  Sīpolu dārzej.
 43. Babej māsej
  Dūnaiņa priekša,
  Tā bija mūs kunga
  Apakšas pēle.
 44. Kālabad panāksnieces
  Cit uz citu lūkojās?
  Vai tās bija goda drānas
  Cit no cita tapenājš?
 45. Brāliši, brāliši,
  Nesat pakaišus –
  Panāksnieku meitam
  Suveni spīkst.
 46. Panāksnieku meitiņām
  Bērni brēca pabeņķej;
  Gan ar kāju kušenāja,
  Kā tie brēca, tā tie brēca.
 47. Vedat paši, panāksnieki,
  Savas meitas mīzenāt,
  Liekat cauņu cepurites,
  Lai kājiņas neapmīza.
 48. Ko tie mani suņi rēja
  Šo rītiņu agri, agri?
  Tā Grietiņa attecēja
  Pie manim lindruciņu;
  Pa vārtim izejot –
  Dod, māsiņa, sietaviņu.
 49. Vecais Kriukšķis Dēklu lūdza,
  Uz akmeņa tupēdams;
  Vai tu lūdzi, vai nelūdzi,
  Tu jau mani nedabos.
 50. Man no vilka tā nav bail,
  Kā no veca puiša bail:
  Vilkam sauci, tas āzgāja,
  Vecais puisis nebēdāja.
 51. Šipus upes jēri brēca,
  Viņpus upes – veci puiši;
  Jēri brēca baltābolu,
  Veci puiši – jaunas meitas;
  Jēri brēca, gan daboja,
  Veci puiši nedaboja.
 52. Pūce brēca siliņe
  Pēc jaunim cālišim;
  Žēli brēca veci puiši
  Pēc jaunam meitiņam.
 53. Ko tas gura gorājās
  Viņa lauka galiņe?
  Tie bij Čūkstu veci puiši,
  Pērnās vilnas mugure.
 54. Blintenieku veci puiši
  Staigā, auses nolaiduši;
  Kad ierauga balandniekus,
  Izceļ auses kā lemešus.
 55. Tu, Anniņa, veca meita,
  Tav nejāja precenieki;
  Man, jaunam meitenam,
  Trīs reiziņas dieniņej.
 56. Blintenieku veci puiši
  Sausej eglej sakāpuši;
  Egle lūza, puiši krita,
  Zobi bira grabēdami.
 57. Ko tie kraukļi krankšķenāja,
  Ko žagata žadzenāja?
  Blintenieku veci puiši
  Rāvienej sastriguši.
 58. Pus pasaules Alberts jāja
  Līgaviņu lūkoties;
  Kurju meitu bildenāja,
  Tā atsauc: buč, tekuli!
  Tā pasaka: atvāķies!