Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

57. Guldību dziesmas 1158–1163

 1. Ej, manu brāliti,
  Sasildi vietu –
  Tā tautu snauduļa
  Gulēt grib.
 2. Traka meita vīru raud,
  Neraud baltas villainites;
  Ko tu, trakā, apsegsies,
  Ar to vīru gulēdama?
  Bikses likšu pagālej,
  Ar lindruku apsegšos.
 3. Es noaudu gultas deķi
  Rakstītam maliņam;
  To apsedzu tautu dēlu,
  Piermo nakti gulēdama.
 4. Aitiņej balts jērīš
  Aitiņai balts bērnīš
  Pelēkam kājiņam;
  Es noaudu villainites
  Pelēkam maliņam;
  To apsedzu tautu dēlu,
  Piermo nakti gulēdama.
 5. Neguli, brāliti,
  Kur tevi gulda –
  Vērpies kā vepris
  Otrej malej.
 6. Man ar, man ar
  Guldamu brandīnu –
  Kad mani guldīs,
  Es ar došu.