Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

73. Māsa ar brāļa sievu, māršu 1337–1345

 1. Brālits māni māsu sauca,
  Ne gredzenu nenopierka;
  Kāda māsa tautu meita –
  Tai nopierka sudrabiņu.
 2. Brālīts man linus sēja,
  Mārša sēd ežmalaj;
  Sak’ māršiņa sēdēdama:
  Judritem tie liniņi.
 3. Brālīts sedza tautu meitu,
  Mani cēla rijiņej;
  Būt, brāliti, mani sedzis,
  Mēs no vienas māmuļites.
 4. Brālīt, tava līgaviņa
  Nebūs vietas turētāja:
  Pate dārbu nemācēja,
  Ar saimiti nesader.
 5. Ai, manu brāliti,
  Tav sēru mūžu:
  Nemāk ratiņu, ne adekliti,
  Nemāk vīram bikšeles lāpīt.
 6. Lustīg brāļa līgaviņa,
  Saldu alu padzēruse;
  Kad vedīs rijiņej,
  Tad redzēs, kāda būs –
  Ies kā lācis ņemmādama,
  Vēderiņu braucīdama.
 7. Snauda priede, snauda egle,
  Snauda brāļa līgaviņa;
  Pried ar egli vējš locīja,
  Kas snauduļu modenās?
 8. Māršiņ, brāļa līgaviņa,
  Ko es tav ļaunu daru –
  Kam tu man nevēlēji
  Savu radu arājiņu?
  Kā es tav novēlēju
  Savu īstu bāleniņu?
 9. Cūka, cūka, ne māršiņa
  Vecā brāļa līgaviņa:
  Kā cūciņa paurkstēja,
  Man garjum āziedama.