Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

74. Tautas nicina jauņuvi 1346–1348

 1. Kur kājiņu neatsita
  Celmaiņe līdume?
  Kur vainiņu neatrada,
  Ja gribēja niecināt.
 2. Bitīt, tavu nesumiņu
  Baznīce dedzenāja;
  Māmiņ, tavu lolojumu
  Tautiņās miecināja.
 3. Māte mani audzināja
  Kā baltāju lina sauju;
  Tautas mani niecināja
  Kā dubļainu kājas autu.