Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

77. Saimnieki un kalpi 1360–1365

 1. Saimnieks ēda auna gaļu,
  Es tos ragus klabenāj;
  Saimnieks pēra saimenieci,
  Es tās kājas stirenāju.
 2. Kalpa puisis, auz uz karu,
  Tie uz viena rēķenam’ –
  Kalpam dzedra valodiņa,
  Auzej garja sēnaliņa.
 3. Kur, pie vēja, vilcīš bija –
  Zaķit’s nesa kazlēniņu;
  Kur, pie vēja, saimenieki –
  Kalpīš jēma saimenieci.
 4. Kur kungim tādi vīri,
  Kādi mani bāleniņi –
  Ar krūtem kalnus stūma,
  Rokej nesa ozoliņus.
 5. Melna čūska miltus mala
  Viduj jūras uz akmeņa;
  Tos būs ēst tiem kungiem,
  Kas svētdien strādenāja.
 6. Kas tie tādi braucējiņi –
  Daiļi tek kumeliņi;
  Saimenieka dēli brauca,
  Kalpa puiša kumeliņi.