Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

79. Lauku darbi 1372–1377

 1. Steidz, brāliti, miežus sēt
  Ar abām rociņām:
  Lakstīgala, meluģite,
  Saka īsu vasariņu.
 2. Ai rudzi, rogaini,
  Tavu dārgu akotiņu:
  Tevis dēļ Rīgas kungi
  Zelta naudu kaldenāja.
 3. Divi diži lielijās,
  Abi ziemu pārcietuši:
  Rudzi sniega apakšej,
  Bite koka dobumej.
 4. Aili manu muļķa prātu
  Pret kalniņu zierņus sēt:
  Gan izsviedu pillu sauju,
  Visi rit lejiņe.
 5. Grābjat sienu, grābējiņas,
  Man sieniņa nevajaga:
  Man sieniņu sagrābuse
  Tautu dēla māmuļite.
 6. Piekusuši bāleniņi,
  Siekim rudzus mērīdami;
  Kā māsiņa nepiekusa
  Pa saujam mērīdama?