Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

69. Jauns vīrs un jauna sieva 1260–1266

 1. Jauna gāju tautiņās,
  Gudri mācu tautu dēlu:
  Ceļies, šelmi, riju kult,
  Tin man kājas kažoke.
 2. Lakstīgala, mīlulīte,
  Pieceļ manu arājiņu –
  Jauns bij manis arājiņi,
  Sējas laiku nezināja.
 3. Tautiets mani mazu jēma,
  Solīj dižu audzenāt;
  Vairāk diža nepaaugu,
  Kā pieauga pie māmiņas.
 4. Gauži raud ozoliņis,
  Jauns jostiņu apjozies;
  Neraudz gauži, ozoliņi,
  Jauna tava jozējiņa;
  Gauži raud bāleniņis,
  Jauns apjēmis līgaviņu;
  Neraud gauži, bāleniņi,
  Jauna tava līgaviņa.
 5. Ko, tautieti, darīsim,
  Abi jauni sagājuši –
  Tu nemāki silksi pīt,
  Es trinīša audekliņa.
 6. Ko, māsiņa, tu daboji,
  Jaun iedama tautiņās?
  Daboj vīru, daboj bērnu,
  Daboj dulu mugurej;
  Es noaudu villainites,
  Pie māmiņas dzīvādama.
 7. Ko, bitīte, tu daboji
  Degušej siliņej?
  Ko, meitiņa, tu daboji,
  Jaun iedama tautiņās?
  Es noaudu villainites,
  Pie māmiņas dzīvājot.