Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

49. Apdzied vakarbrāli un vakarmāsu 897–908

Vakaru māsa ir līgavas krustmāte vai nu kāda cita līgavas tuva radiniece, tāpat vakaru brālis ir krustmātes vīrs vai cits līgavas tuvs radinieks. Arī panāksnieces ir līgavas tuvas radinieces, tāpēc arī tos visus tāpat tautas nicina kā līgavu.

V. Porziņģe

 1. Vakara brāliti,
  Izskaiti bērnus –
  Vilks citus timbāja
  Avotu leje;
  Es citu pagāzu
  Pie cūku siles;
  Cūkam nesot,
  Uzmīzu viersui.
 2. Vakaru brāliti,
  Izskaiti bērnus:
  Es vienu saminu
  Pie cūku siles;
  Vilks vienu āznesa
  Avotu leje.
 3. Vakara māsiņa
  Piešikā dangu;
  Vakara brāliti,
  Jem ķelli rokej.
 4. Maza, maza, paplata
  Vakaru māsa –
  Vējš pūta pakaļe,
  Naģe lēca mute.
 5. Uī, kāds ērmīgs
  Rau [Redz] kāds ērmīgs
  Vakaru brālis:
  Spalvaiņš, villaiņš,
  Garjam kājam;
  Četram kājam;
  Kā kaķe laipoja
  Pār nama jumtu;
  No jumta krizdams
  Nosita kuili.
 6. Vakaru māsiņa,
  Kukuli, kukuli,
  Varkalene ūzlika
  Spalvaiņu kukuli –
  Villaiņu kukuli –
  Pār baru lēkuse,
  Mīcīdama.
 7. Es šķitu mēnesi
  Āz galda lecam:
  Vakara brāļam
  Pliks pakausitis.
 8. Strupa, resna vakarmāsa,
  Zem apaļu vēderiņu:
  Tā būs laba žīda ķēve
  Tabaciņu vizenāt.
 9. Kā vārna, kā vārna
  Vakara māsa;
  Re kur cielava –
  Vedēju sieva.
 10. Diža, resna
  Vakaru māsa,
  Vedam namej,
  Šķeļam pušu:
  Būs mūsu brāļam
  Trīs cūku siles.
 11. Skorstenis atjāja
  Vakaru brālis –
  Kur viš sēdēja,
  Tur dūmi kūp.
 12. Vakaru brāliti,
  Dižais vedēj,
  Pūš savu tauri.
  Kur tava taure?
  Ja nav taure,
  Pūš buka ragu.
  Pūš stebuliti.