Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

51. Par alu 958–965

 1. To mieziti putru vāru,
  To brūvēju alutiņu;
  Man tā putra tā nesmeķ,
  Kā smeķ miežu alutīš.
 2. Vecais tēs ar apeni
  Viens otram labu dara:
  Tēs dar maiksti apeņam,
  Apen’s tēvu dancenāja.
 3. Alutiņi, medutiņi,
  Ko darīji vīriņam?
  Vīrīš gāja pa celiņu,
  Cepuriti mētādams.
 4. Vecajam tēviņam
  Padar’ auzu alutiņu:
  Tas mācēja bubināt,
  Rijas krāsni kurināt.
 5. Šādi tādi klinklāviņi
  Izdzer manu alutiņu;
  Kur tie mani paša bērni,
  Miežu vārpu lasītāji?
 6. Alus vīrs, alus vīrs,
  Ģērēs tavu muguriņu:
  Es atradu kanniņej
  Maģ virušu apentiņu.
 7. Labāk manu iesaliņu
  Ciema cūkas apēdušas,
  Nekā manu alutiņu
  Bez dziesmām izdzēruši.
 8. Šī pusīte grazni dzied,
  Te nes saldu alutiņu;
  Viņa puse nedziedāja,
  Tur nes rāvu ūdentiņu.