Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

15. Meita zīlē nākotni 296–303

 1. Es nezinu kur lec saule,
  Kur noiet vakarej;
  Es nezinu, kur āziešu,
  Kur mūžiņu nodzīvāšu.
 2. Kalnej kāpu raudzīties,
  Vai sārkani apšu gali;
  Kad sārkani apšu gali,
  Tad es iešu tautiņās.
 3. Visas manas raibas rozes
  Caur riķim izaugušas;
  Vai būs man par novadu
  Tautiņās jāaiziet?
 4. Tīrumej, klajumej
  Grozu savu vaiņadziņu:
  Kur saulite atspīdēs,
  Tur mūžiņu nodzīvošu.
 5. Šorītiņu es atradu
  Rasej skābu āboliņu;
  Ai, Dieviņi, vai es būšu
  Sīv atraiša līgaviņa?
 6. Lustīgs gailis lakte lēca –
  Nu būs miežu vassariņa;
  Zaķits lēca uz akmeņa –
  Precēs mani šo rudeni.
 7. Visi ļaudis to vien teica,
  Ka es vīra nedabošu;
  Es daboju tādu vīru,
  Ka pašei smiekli nāca:
  Resnu kaklu, kuplu unsi,
  Villaiņam kājiņam.
 8. Visi ļaudis to vien teica,
  Ka es vīru nedabošu;
  Es daboju smuku puisi
  Pēc savam prātiņam.