Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

16. Meita par savu nākotni 303–329

Meita par savu nākamo dzīvi, par savu nākamo vīru

 1. Zināt man ko zināt,
  Trīs dieniņas nezināt:
  Piedzemot, nomierstot,
  Tautiņās āzejot.
 2. Neskatos augstu namu,
  Ne rakstītas klētes dores;
  Skatījos lauciņej,
  Kur maizīte vilni met;
  Kur maizīte vilni met
  Par to smilgas atmatiņu.
 3. Tautu dēlu rudzu lauks
  Zelta miglu nomiglojis;
  Dod, Dieviņi, lai es būtu
  Tās maizītes cepējiņa.
 4. Neskatos smuku puisi,
  Ne rakstītas klētes dores;
  Metu acis lauciņej,
  Kur maizite viļņus met.
 5. Tāļu, tāļu es redzēju
  Ezeriņu līgojam;
  Dievs, dod man āzlīgot
  Tai ezeru maliņej.
 6. Tāļi sviedu zierņu sauju,
  Tuju, tuju atritēja;
  Tāļi teicu arājiņu,
  Tuji, tuji atradosi.
 7. Tuvu sviedu zierņu sauju,
  Tālu, tālu noritēja;
  Tuvu manis arājiņis,
  Tālu laidu valodiņu.
 8. Ieten iešu šo rudeni
  Vai pie jauna, vai pie veca.
  Ja pie jauna, pie ražena;
  Ja pie veca, pie bagāta.
 9. Skataties jūs, meitiņas,
  Kurš puisitis ziergus kuļ:
  Kurš puisitis ziergus kuļ,
  Tas kuļ savu līgaviņu.
 10. Lustīgai man dzīvot –
  Ne ilgam mans mūžiņis;
  Tik ilgam mans mūžiņis
  Kā vasaru dundurjam.
 11. Ai, dieniņi, ko darīšu:
  Dzer brālitis, dzer svainitis.
  Ko raidīšu tautiņās
  Sav vietiņu apraudzīt:
  Būt es pate āzgājuse,
  Būt pārgājse raudādama;
  Būt’ es pate atraduse
  Cauras dziernas kamburej:
  Salst rociņas man maļot,
  Vējš miltiņus putenāja.
 12. Oši vien, ozoliņi,
  Kur ciertīšu vezumiņu?
  Brāļi vien šij sētej,
  Kur es jemšu arājiņu?
  Braukš uz kungu priežu mežu,
  Tur ciertīšu vezumiņu;
  Iešu tautu sētiņej,
  Tur dabūšu arājiņu.
 13. No laipiņas es nekāpšu
  Sausa koka laiviņej;
  Nebagāta es neiešu
  Pie bagāta tēva dēla.
 14. Tuji, tuji, ne tik tāļu
  Es āziešu tautiņāsi:
  Redz bāliņus ecējam,
  Dzierd māsiņu runājam.
 15. Dēkla, Dēkla, sārgi mani
  No trijam nelaimēm:
  No ūdeņa, no uguņa,
  No dzērāja tēva dēla.
 16. Ziedēj ieva ar ābeli
  Vienej lagzdu krūmiņej;
  Es ūzaugu ar tautieti
  Vienej kunga novadej;
  Vienej kunga novadej,
  Katris tautu sētiņej.
 17. Jauna biju prieka pilla,
  Dziedādama vien staigāju;
  Priekšej man tās dieniņas,
  Kad staigāšu raudādama.
 18. Es negribu tādu vīru,
  Kas kā bullis raudzījās;
  Es gribēju ziņģātāju,
  Ar ļaudim runātāju.
 19. Dod, Dieviņi, ko dodams,
  Dod bārdaiņu arājiņu:
  Es gulētu zem bārdiņas
  Kā zem lūša kažociņa.
 20. Tēva, tēva es meitiņa,
  Līdz pūriņu pielocīšu.
  Kad pūriņu pielocīšu,
  Būšu tēva vai nebūšu;
  Būšu tēva vai nebūšu,
  Būš tautieša līgaviņa.
 21. Vaiņags zelta lapiņam
  Ne manej mūžiņej;
  Slēž autiņis, zīda drāna –
  Tā manej mūžiņej.
 22. Krustim sviedu raibus cimdus
  Save pūra dubene;
  Nedod, Dēkla, man āzieti
  Pie dzērāja tēva dēla.
 23. Dievs, nedod vītolam
  Mēļus ziedus noziedēt;
  Dievs, nedod atraišam
  Nojemt manu vaiņadziņu.
 24. Smuku rīksti nemeklēju,
  Kad tik bērza žagariņi;
  Smuku puisi nemeklēju,
  Kad tik linu arājiņis.
 25. Krustim liku sav rociņas,
  Krustim sedzu villainiti;
  Vai tādēļ gadijās
  Kristīš maizes arajīš?
 26. Pūš, vējiņi, rāmi, rāmi,
  Ļauj ievai noziedēt;
  Jāj, tautieti, rāmi, rāmi,
  Ļauj pūriņu pielocīt.