Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

54. Trīs ķēniņi iekš Eiropas

Dziesma īpašus komentārus neprasa, tā zināma plašai auditorijai. Es šeit tikai pieminēšu teksta interesanto nobeigumu. Jau agrā jaunībā pierakstot tekstus, Veronika saglabāja tos krāsainākus, bagātākus. Tie nepakļāvās laikam, no tiem netika izveidoti “atvieglotie” varianti.

  1. Tie cēla jaunus likumus lai miezit nesējam.
  2. Mēs viņu laukā iesējam, ar ārkliem aparam.
  3. Kad miezits galvu pacēla, tad visi brīnījās.
  4. Tam miezim galva bruņota ar asiem šķēpiņiem.
  5. Kad miezits nāk jau vecumā, tad galviņ nokāris.
  6. Tad mēs ar asām izkaptīm šo miezit nopļaujam.
  7. Cik smeķīgs mums šis alutiņš nu mieziš asinīm.
  8. Kad vīrels pāru iekrāva, tad galviņ gudrāka.
  9. Kad meitiņ zied iekš jaunības, tad vaidziņ sārkanbalt.
  10. Kad paliek veca sieviņa, tad vaidziņ nobālējš.