Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

33. Uz baznīcu izvada līgavaini 641–655

 1. Gaisma, gaisma, bāleniņi,
  Sedlo savu kumeliņu:
  Īsa diena, garš celiņis,
  Saderēta tautu meita.
 2. Kur tu iesi, bāleniņi,
  Ka tik daiļi saģērbies?
  Nu es iešu baznīcei
  Tautu meitai roku dot.
 3. Pār tiltiņu es nebraukšu
  Negrožotu kumeliņu;
  Pār novadu es nejemšu
  Nezinamu līgaviņu.
 4. Ģērbies, manu bāleniņu,
  Vanadziņa nadziņos –
  Pārvedīs tautu meitu
  Garje pušku villaine,
  Lai varēji noķerties
  Jala pušķu galiņe.
 5. Velc, brāliti, trejus svārkus,
  Maucies baltus pierkstainišus –
  Šodien tav pārvedīs
  Visu mūžu mīlamo.
 6. Appuškoju sav brāliti
  Kā Vāczemes ozoliņu;
  Būs man gods nolūkot,
  Kā puškos tautu meita.
 7. Man ūzauga div brāliši
  Zierņu ziedu graznumiņu;
  Pārvedīšu div māršiņas
  Es pārvedu div māršiņas
  Kā saulites mirdzēdamas.
  Kā div saules asariņas.
 8. Mani mīļi bāleniņi
  Šorīt agri medīt gāja –
  Sudrabota vāverite
  Iemukuse brukstalās.
 9. Nedod, Dievs, siltu sauli,
  Nedod jel lietutiņu –
  Šodien vilkšu baltus svārkus
  Ar zaļam puķitem;
  Balti svārki paliks melli,
  Zaļas puķes nobalēs.
 10. Jāj, manu brāliti,
  Žēlīgu Dievu:
  Lai skauģi raugās
  Caur žoga posmu.
 11. Jājat, brāļi, ieblakum,
  Lai nezviedza kumeliņis;
  Lai nedzierd meitu māte,
  Lai neliedza malējiņu.
 12. Jāj blakum, bāleniņi,
  Lai nezviedza kumeliņi;
  Jemat, brāļi, vienas māsas,
  Lai māmiņa neraudāja.
 13. Krustim pļāvu siena pļavu
  Vedamam kumeļam;
  Kad iejūdzu kamanās,
  Krustim ceļu vien tecēja.
 14. Šķir, Dievs, celiņu,
  Dod labu laimi –
  Nu mans brālitis
  Medīt gāja:
  Nomedīs brukstale
  Sudrabotu vāveriti.
 15. Alsundznieki man’ brāliši
  Garajam kabatam –
  Iet iedami, kur iedami,
  Met līgavu kabatej.