Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

31. Taisās kāzas 614–625

 1. Taisās kāzas, taisās kāzas,
  Nu būs kāzas ši sētej:
  Nu būs kāzas šovakar:
  Visa brāļa sēta viz
  Spožim spangu vaiņagim.
 1. Kam tā sēta kalniņe,
  Sagšām jumta istabiņa?
  No tās sētas pārvedīsu
  No tās sētas es pārvedu
  Brālišam līgaviņu.
 2. No rītiņa ūzlec saule,
  Mežim gali puškojās;
  Kad es iešu tautiņās,
  Es puškošu bāleliņus.
 3. Protu, protu, redzu, redzu:
  Nu šķir mani māmuļite:
  Šķir gosniņas, šķir aitiņas,
  Šķir villaines pūriņe.
 4. Jemat mani vedējos –
  Man vedās, man šķīrās:
  Nejūk mana valodiņa,
  Neklūp manis kumeliņis.
 5. Maza bija man gāliņa,
  Mazu šuju vaiņadziņu;
  Sūtu ziņu tautiešam,
  Lai pērk mazu gālas autu.
 6. Es jau redzu, es jau redzu –
  Es pie mātes nepalikšu:
  Sajāj tautas pilla sēta,
  Sajem brāļi kumeliņus.
 7. Šodien saule, šodien saule,
  Šodien balta mazgājos:
  Rītu iešu roku dot
  Pelēkam vanagam.
 8. Kas tur spīd, kas tur viz
  Viņe lauka galiņe?
  Brāļi loka zobentiņus,
  Tautas dīda kumeliņus;
  Brāļi loka nedodami,
  Tautas dīda gribēdamas.
 9. Vakars nāca, vāverite,
  Traucies egļu galiņej;
  Rudens nāca, jauni puiši,
  Sedlojat kumeliņus.
 10. Izauga liepiņa
  Caur kllētes sienu,
  Izkāra ziediņus
  Līdz driķerjam;
  Es pate, irbite,
  Lēkā leje
  No viena zariņa
  Uz otaliņa;
  Uz otra zariņa
  Ieraugu braucam
  Liekim ziergim,
  Tukšim ratim;
  Tukšim ratim –
  Grib vezumiņu,
  Liekim ziergim –
  Grib jājējiņu.
 11. Kā būs, tā būs
  Šim vakaram:
  Cits grazni dziedās,
  Cits gauži raudās;
  Dēlu māte dziedās,
  Meitu māte raudās –
  Meitu māte raudās,
  Meitu izdevuse,
  Dēlu māte dziedās –
  Būs jauņuvite.