Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

88. Dzert man alu, brandavīnu

Nākamās 5 dziesmas varētu dēvēt par dzērāju dziesmām. Pirmā no tām ir dziesma “Dzert man alu, brandavīnu”.

  1. Lai stāv manis padomiņis ar puišiemi runājoti, runājot.
  2. Ar puišiemi runājoti ledu bāzu kabatāi, kabatā.
  3. Tā izkusa puišiem sierdes kā tas ledus gabaliņis, gabaliņš.
  4. Ciers bez kāta, puiss bez prāta gul celiņa maliņā.
  5. Cieram kātu gan ielika, puišam prātu neielika, neielik.

1957.gada 17. jūlijā A. Krūmiņš šo dziesmu pierakstīja no Marijas Mētras (LFK 1935, 8623). Viņa ir pielikusi klāt divas divrindes, kuras Veronikas burtnīcā var atrast starp tautasdziesmām:

  1. Tā lūdz puiši sievas māti, līdz zemīti liekdamies.