Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

93. Dažādi apdziedāšanas panti 1527–1551

 1. Sveši ļaudis sabraukuši
  Mūsu dziesmas klausīties;
  Cits pateica labu vārdu,
  Cits vainiņas skandināja.
 2. Igaunišu puišu dēļi
  Es tik daiļi nenesas:
  Man pašei Alsungej
  Iecerētis arājiņis.
 3. Mazs puduris meitas dzied
  Apaļeji kalniņeji;
  Igauniši garum gāja
  Kā suniši smilkstēdami.
 4. Es atbraucu tālu ceļu
  Ciema puišus nolūkot:
  Vai diženi tēva dēli,
  Vai raženi arājiņi.
 5. Gan diženi, gan raženi
  Kā tie zaļi ozoliņi;
  Tikai viena vaina bija –
  Ilgi dzēra krodziņej.
 6. Ne lūdzama es nejemtu
  Ciema puisi arājiņu:
  Nemācēja ziergu jūgt,
  Ne izkapti brucenāt.
 7. Ne lūdzama es nejemtu
  Ciema puisi arājiņu:
  Ogreniešu puiseniemi
  Šnorim zeme izmērīta;
  Sņorim zeme izmērīta,
  Adatami izbadīta;
  Man patika grozīties
  Diženej kolkozej.
 8. Ne lūdzama es neietu
  Lutriņnieku novadei:
  Slapja zeme, līka ķēve,
  Kā sprunguļi arājiņi.
 9. Zinu, zinu, bet neteikšu,
  Kāda vaina šim puišam:
  Biezas lūpas, līkas kājas,
  Trešo vainu, to neteikšu.
 10. Mazi, mazi Skrundas puiši
  Kā tie siena dunduriši:
  Pie kumeļa trepes lika,
  Līdz varēja apgrožot.
 11. Siguldnieku meitiņam
  Visām mati neķemmēti –
  Visām galvas izpūrušas
  Kā pakulu ērkuliši.
 12. Meža vīra līgaviņa,
  Tā miedziņa negulēja:
  Vilnenītes, rudmiesīte
  Agri sauca ciemoties.
 13. Laba dzīve pie jūriņas
  Liepājnieku meitiņam:
  Pie akmeņa kreklu sēja,
  Vilnīts baltu izvelēja.
 14. Sen dzierdēju, nu redzēju
  Vārmes meitu tikumiņu:
  Tīras grīdas, spoži logi,
  Balti logu bēģeliši.
 15. Mūsu Trīne lielijās
  Lūkot gudru arājiņu;
  Kā tu, muļķe, nolūkosi,
  Tas redz tavu tikumiņu.
 16. Tu, Babiņa, smuka meita,
  Visu dārbu mācētāja:
  Māk dziedāt, māk dancāt,
  Maizi cept nemācēja;
  Būt mācējsi maizi cept,
  Tad aizvestu tautiņās.
 17. Pēteram brālišam
  Biksēm šule pārsprāguse:
  Divi jeiči karājās
  Kā manam taksišam.
 18. Ko nāci, Anton,
  Šej tevi nevajg,
  Savus vecus zobiņus
  Izstirināt.
 19. Nesmejies tu, Grietiņa,
  Savus zobus neklabini;
  Tev zobiņi izbiruši,
  Teļa kaulus grabinot.
 20. Kas tur nāca, kas tur nāca
  Pa istabu rībēdams?
  Tā jau bija kaimiņ’ Anna
  Ar līkiem lieliem.
 21. Man pazuda teļa kuņģis,
  Āliņģei skalojot;
  Es atradu teļa kuņģi
  Siguldnieču mugurej.
 22. Čakli bija medinieki –
  Pieci vienu zaķi šāva;
  Vēl to pašu nenošāva,
  Ja pie priedes nepiesēja.
 23. Lutriņnieki sakavās,
  Sēņu kātus lasīdami;
  Alsundznieki nekavāsi,
  Zelta naudu skaitīdami.
 24. Nesēdi, priekšniek,
  Caure krēsle –
  Kaķit’s tavu dibentiņu
  Ar kājiņu ķibenās.
 25. Sen dzierdēju, nu redzēju
  Šo diženu Kuldīdziņu:
  Skārda jumti, glāžu logi,
  Izrakstītas pažobeles.