Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

92. Pie kāzās dziedātiem tekstiem 1519–1526

Kāzām iepriekš gatavoties Veronikai nevajadzēja, tomēr jau tā milzīgo kāzu dziesmu krājumu dziedātāja papildinājusi ar saviem tekstiem.

 1. Māmuliņa žēli raud,
  Pie vārtim stāvēdama:
  Satin savu mīkstu sirdi
  Smalkej vilnas kamolej.
 2. Šorīt agri mans brālitis
  Apsedloja kumeliņu:
  Tālu jāja sav celiņu
  Līgaviņu lūkoties.
 3. Tautiets mani mīļi lūdza:
  Nāc, puķite, šoruden!
  Ietin iešu, ja tu jemsi,
  Rasi manu labumiņu.
 4. Es to savu līgaviņu
  Uz rokami vien nēsāju:
  Nēsādams aiznesīšu
  Līdz pat kapu maliņej.
 5. Redz kur koši saderēja
  Apenītis ar miezīti;
  Redz kur koši saderēja
  Mūs māsiņa ar tautieti.
 6. Kas bij baltis nomazgātis?
  Kas bij mīļis nelolotis?
  Gulbis baltis nemazgātis,
  Znotiņš mīļis nelolotis.
 7. Ai, brālīti, ai, brālīti,
  Nu tev slikti gadījās:
  Aiziet tavas puišu dienas
  Par kalniņu dziedādamas;
  Neļaus sieva šņabi dzērt,
  Ne ar puišiem plenderēt.
 8. Nu es tavus baltus vaigus
  Kā kaķīte izpliķēšu,
  Nu es tavus garus matus
  Gar rociņu sitināšu.