Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

95. Par labiem kaimiņiem 1558–1565

 1. Nākat, ļaudis, istabā,
  Te ir laba saimeniece:
  Baltas putras vārītāja,
  Mīļu vārdu runātāja.
 2. Brauc, māsiņa, ciemoties
  Pie labiem kaimiņiemi:
  Gan dziedāti, gan runāti,
  Gan dārbiņu mācīties.
 3. Savu mūžu es netiku
  Ar kaimiņu ienaidej:
  Pie kaimiņa raugu teku,
  Pie kaimiņa uguntiņu.
 4. Nākat, ļaudis, mācīties,
  Kā mūžiņus dzīvojamis:
  Ne nīsties, ne bārties,
  Ne turēt ienaidiņu.
 5. Ko, māsiņa, rājamie,
  Kāda zeme mums dalama?
  Tā dzīvot meitiņām
  Kā baltām aitiņām:
  Ne nīsties, ne bārties,
  Ne turēt ienaidiņu.
 6. Šorīt agri māte cēla,
  Lika balti mazgāties:
  Šodien braucu tālu ceļu
  Gudeniekos ciemoties.
 7. Suņi rēja, zirgi zviedza,
  Visa sēta norībēja;
  Gudenieki brīnējās –
  Kādi viesi atbraukuši.
 8. Gudenieces, alsundznieces,
  Mēs kopāji padziedami:
  Saskanēja mums dziesmiņa,
  Saskanēja valodiņa.