Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

24. Meita jau nolūkojusi sev tautieti 560–573

 1. Ziedi, ziedi, papuvīte,
  Tav raženi ziedi zied;
  Puškojies, sērdienīte,
  Tav raženas tautas jāj.
 2. Tav, tēviņ, daudz dēliņi,
  Man to vienu dižāko:
  Man ganiņu nevajaga,
  Man vajaga arājiņu.
 3. Dižens puisis, slaida roka,
  Iznesīga valodiņa,
  Pie tā ietu, tas man tika,
  Kaut māmiņa tam devuse.
 4. No rasiņas izritēja
  Div sārkani āboliņi;
  Pa prātam ūzauguši
  Div ražani tēva dēli.
 5. Ar zīliti ziņu laidu
  Savam linu arājam:
  Lai tas nāca šoruden,
  Lai ilgāki negaidīja.
 6. Lūgšus lūdzu tautiešam,
  Lai jem mani šo rudeni:
  Tav tēviņš, man māmiņa
  Dos mums labu iesākumu:
  Tav dos suni ar kaķiti,
  Man vistiņu ar gailiti;
  Piermo gadu dos mums rūmi
  Istabiņas dandziņej.
 7. Alkšņa vici es nelaužu,
  Ja es bērza nedabošu;
  Pie atraiša es neiešu,
  Ja es puisi nedabošu.
 8. Raudādama es apsedzu
  Šauru, baltu villainiti:
  Redz atraiša kumeliņu
  Āz vārtim dīžājam.
 9. Ai, dieniņa, es lustīga,
  Bajārs mani bildināja;
  Nu es mīšu vaska plānu,
  Glāza dores virenāšu.
 10. Porej bridu, niedras lauzu,
  No bajāra slapstījos;
  Nav poriņu pusbriduse,
  Satikos bajāriņu;
  Satikos bajāriņu,
  Bierst man žēlas asariņas.
  Neraud gauži, sērdienite,
  Ne es tavu mantu raugu;
  Raugu tavu tikumiņu,
  Tav ražanu augumiņu.
 11. Es gribēju, nevarēju
  Sīk akmeņu kroni nest;
  Es gribēju, nevarēju
  Tikt bajāra līgaviņa.
 12. Sēdu, sēdu, ilgi sēdu,
  Zābakotu gaidīdama;
  Atnāk diena, nesagaidu,
  Iet mājās raudādam.
 13. Tautas jāja rībēdami,
  Es vēl dziernu kamburej;
  Es vēl dziernu kamburej,
  Nopelējšu vaiņadziņu.
 14. Dod, māmiņa, kam dodama,
  Nedod mani zvejniekam:
  Zvejniekam zvīņu svārki,
  Asakaiņa cepurīt.