Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

76.Tumša nakts un krēslība

1985.gada 16. maijā Veronika iedziedāja ziņģi “Tumša nakts un krēslība”.

 1. Visi mani draugi mani atstājuši.
 2. Kur nu es viens iešu, vai par pasaul skriešu?
 3. Eimu es uz lauku meklēt vienu savu draugu.
 4. Smukā meitiņ lokās, rožu ziediņ rokās.
 5. Labdien, smuk un daiļa, nāc man līdz uz mājām!
 6. Tevi neatstāšu, citu nemīlēšu.

A. Lāča burtnīcā šīs dziesmas teksts nedaudz atšķiras:

 1. Tumša nakts un krēslība, sirds man neir droša.
  Visi mani draugi man ir atstājuši.
 1. Kur nu es viens iešu, vai par pasaul skriešu?
  Eimu es uz lauku meklēt sevim draugu.
 1. Redzu, redzu tāli: viņpus upes tāli
  Smuka meitiņ lokās, rožu ziediņš rokās.
 1. Labdien, smukā meitiņ, ko no rozēm vīsi?
  Vīšu vaiņadziņu, likšu galviņāji.
 1. Likšu galviņāji, iešu baznīcāji;
  Iešu baznīcāji, lūgšu mīļo Dievu.
 1. Sniedz man savu roku, saspiedīsim kopā;
  Viens var dot man droši zelta birkaviņu.
 1. Tevi neatstāšu, citu nemīlēšu –
  Dvēselīt un miesa, tā ir meitas tiesa.