Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

97. Dziesmas par zvejniekiem 1573–1579

 1. Man patika šī vietiņa,
  Te es gribu padziedāti:
  Te jūriņa vilni meta,
  Sudrabiņu skalodama.
 2. Krietni jūras arājiņi,
  Lielu lomu vilcējiņi:
  Pilnas laivas jūras zelta,
  Brauc malej dziedādami.
 3. Saulīt gāja spēlēties
  Ar to jūras ūdentiņu:
  Saule meta zīd autiņu,
  Jūra putu gabaliņu.
 4. Jūras meita Vāraviņa,
  Mēs vienādi daramies:
  Tu ievīli zvejnieciņu
  Dziļas jūras dibenej;
  Es iekrāpu tautu dēlu
  Smalka siena peludej.
 5. Ai dieniņi, es nejemtu
  Zvejnieciņu arājiņu:
  Tad man būtu biezas lūpas,
  Mencu gālas sūkājot.
 6. Šodien, brāļi, nevelciet
  Līdz galam zēģelītes:
  Jūra nāca čaukstēdama,
  Vēja māte svilpodama.
 7. Jūras māte, jūras māte,
  Valdi savas daiļas meitas:
  Sasegušas baltas sagšas,
  Nelaiž mani maliņej.