Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

98. Veronika pati par sevi 1580–1589

 1. Piermo reizi es izgāju
  Kalniņej padziedāt –
  Vasariņu slavināt,
  Ciema puišus kaitināt.
 2. Dziedādama, strādādama
  Sagaidīju vasariņu;
  Dziedādama, strādādama
  Nolūkoju arājiņu.
 3. Gan dziedāju, gavilēju,
  Neviens mani neredzēja:
  Ciema puiši lepni bija,
  Ne viersuj neskatās.
 4. Es cerēju nolūkot
  Šos puišos arājiņu;
  Puiši mani izbrāķēja,
  Vecu meitu saukādami.
 5. Lai es biju veca meita,
  Vēl jo karsta man siersniņa:
  Es cerēju nolūkot
  Rīdzenieku arājiņu.
 6. Ko būs man tam darīt,
  Lustīgam prātiņam?
  Lai es veca palikusi,
  Visur gāju dziedādama.
 7. Kas balsiņu klausījās,
  Cerēj mani jaunu meitu;
  Kas vaidizņu skatījās,
  Tieca – veca, sakaltuse.
 8. Vai tie puiši stulbi bija,
  Ka tie mani neredzēja?
  Man gāliņa nosirmuse
  Kā tā ēža muguriņa.
 9. Lai bij sierma man gāliņa,
  Vēl jo jauna man siersniņa:
  Vēl man tika padziedāt,
  Ciema puišus kaitināt.
 10. Lai es biju veca meita,
  Bet raženi turējos:
  Ne man bija melns krekliņis,
  Ne gružaiņa istabiņa.