Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

96. Veco ļaužu pasākumos dziedātais 1566–1572

 1. Es cerēju nolūkot
  Gudenieku tikumiņu:
  Vai mācēja jauni ļaudis
  Vecājiem godu dot.
 2. Čakli bija jauni ļaudis,
  Vecie bija vēl čaklāki:
  Vecs ar savu tikumiņu
  Jauniem jaunu padarīja.
 3. Čakli bija jauni ļaudis,
  Vecie bija vēl čaklāki:
  Jaunie lika savu spēku,
  Vecie gudru padomiņu.
 4. Gan strādīgi jauni ļaudis,
  Vecie līdzi turējās:
  Jaunie rokas pūtenāja,
  Vecie darbu padarīja.
 5. Apsēdies, atpūties,
  Mana veca māmuliņa,
  Gan tu biji piekususi,
  Mani mazu audzējot.
 6. Ceļat, bērni, mātei krēslu,
  Tiniet kājas kažokej:
  Māmulīte piekususi,
  Visu mūžu strādājot.
 7. Ņematies, jauni puiši,
  No veciem padomiņu:
  Ja ņemat līgaviņas,
  Tad visami mūžiņami.