Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

60. Vaiņaga dancenāšana 1179–1191

 1. Nu es iešu apraudzīt
  Nu tik iešu paraudzīt
  Vakarēju likumiņu:
  Vakar liku vaiņadziņu,
  Šodien radu cimda pāru.
  Šorīt radu cimdu pāru.
 2. No rožu lapam
  Tiltiņu tausu;
  Tur jāja kundziņi,
  Tur karjavīri,
  Tur mūsu māsiņa
  Vaiņagu nesa.
 3. Mīļā Māra man vaicāja:
  Ko nes zīda nēzdauge?
  Nesu savu vaiņadziņu,
  Ar godiņu savalkātu.
  Ar godiņu savalkājse.
 4. Škirjat ceļu, rūmējat:
  Saule nāca istabej;
  Saule nāca istabej
  Ar zarotu vaiņadziņu.
  Ar trijstūru vaiņadziņu.
 5. Bāleniņi, bāleniņi,
  Trinies asu zobentiņu:
  Šodien tautas karju cels
  Par māsiņas vaiņadziņu.
 6. Nāc viduj, vīra māsa,
  Ņem māsiņas vaiņadziņu;
  Valkā gudri, vīra māsa,
  Mūs māsiņas vaiņadziņu:
  Nerūsini, nepelini,
  Nekarj mellej vadzitej.
  Nekarj mellu vadzitej.
 7. Sviež porej, sviež ellej
  Tautu meitas vaiņadziņu:
  Kādu ceļu viņa gājse,
  Tādu viņas vaiņadziņis.
 8. Manu zīļu vaiņadziņu
  Vadzitej nekarjat:
  Liek tautieša māsiņej,
  Vai tā diža, vai tā maza.
 9. Kur es likšu, kam es došu
  Savu spangu vaiņadziņu –
  Tautiešam div māsiņas,
  Abām auti gāliņej.
 10. Vaiņadziņu noraudāju
  Kā pēc tēva, māmuļites –
  Vaiņage lēt dzīvāt,
  No māmiņas mīļi vārdi.
 11. Minam, minam
  Vaiņaga pēdas,
  Lai māsa neraud
  Staigādama.
 12. Man ar, man ar
  Vaiņaga brandīnu –
  Es ar līdzēju
  Māsiņu šūpāt.
 13. Man ar, man ar
  Vaiņaga maizi –
  Kad mani mičos,
  Es arī došu.