Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

8. Bumburjānis

Līdzīgi ir ar slaveno suitu dziesmu “Bumburjānis”. Arī to pirmoreiz no Gudenieku dziedātājiem pierakstīja A. Jurjāns 1891. gadā (Bb 43, 1740).

A. Jurjāns ir licis jautājuma zīmi pie fermātas uz pirmās skaņas, bet tā parādās arī visos nākamajos šīs dziesmas pierakstos. It kā aizturētais dziesmas sākums ir vien no suitu dziedāšanai raksturīgajām īpatnībām. Fermātas tiek veiksmīgi izturētas arī kolektīvā izpildījumā. Sākumu šai parādībai varētu meklēt vairāk kā trīssimt gadu ilgajā baznīcas dziedāšanas praksē.

Veronikas dziedātais “Bumburjānis” ir ar tekstu visbagātākais variants. Melodija – kā jau suitos šodien šo dziesmu dzied.

 1. Tēs man deva daudz naudiņu, lai es pērku kumeliņu.
 2. Es nopirku kumeliņu no ūdeņa burbulīš.
 3. Kad uzkāpu muguraji, kā ūdenis līgojās.
 4. Kā ūdenis līgojās, kā burbulis mētājās.
 5. Kad aizgāju, tad piesēju pie meitiņas rožu dārz.
 6. Iziet meitiņ dziedādama, ienāk meitiņ raudādam.
 7. Ienāk meitiņ raudādama: kumeļš skādi padarījs.
 8. Izlauž manu pītu žogu, nolauž kuplas magonīts.
  Izmin
 9. Nebēdājat jūs, meitiņas, es jums skādi aizmaksāšu:
 10. Vienu jemšu par sieviņu, otru lūgšu panākstos.