Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

26. Es maza meitiņa

Dziesmu “Es maza meitiņa”, Veronikas dziedātu 1948. gadā A. Krūmiņam (LFK 1824, 248, 249), J. Vītoliņš publicējis krājumā “Precību dziesmas” ar numuru 813.

  1. Man jāja precnieki trīs reizes dienā.
  2. Trīs reizes dienā, trīs vakarāi.
  3. Ieraugu tautieti pār lauku jājam.
  4. Es teku namēi mutīti mazgāt.
  5. Ieraugu tautieti gar vārtiem jājam,
  6. Es teku pretimi vārtiņus vērti.
  7. Vārtiņus vērdama sāk žēli raudāt.
  8. Neraudi, meitiņa, nav tava vaina:
  9. Māmiņai vainiņa, ka nevēlēja.

Žēl, bet šai dziesmai vairāk pierakstu nav, lai gan dziedošā suitene to pazina kā jaunībā dzirdētu.