Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

59. Šei bij viens bāra bērns

Dziesmai “Šei bij viens bāra bērns” melodiju pierakstīju 1989. gada 19. novembrī.

 1. Tur jāja viens jauns puis[s] pie viņa lūkoties.
 2. Ne ilgi dzirdēju: šī meitiņ slima guļ.
 3. Tad eimu klausīties, ko baznīc pulkstiens sak .
 4. Tas baznīc pulkstiens sak: tā meitiņ miruse.
 5. Tad eimu skatīties, ar kādiem zirgiem ved.
 6. Ar baltiem zirgiem ved, ar melnām vērzelēm.
 7. Tad eimu skatīties, ar kādām drēbēm ģērbt.
 8. Ar baltām drēbēm ģērbt, ar bālām bantītēm.
 9. Trūd viņas miesiņas kā rudens zālīte.
 10. Bāl viņas vaidziņi kā bāla rozīte.
 11. Birst manas asaras kā zirņu graudiņi.

Īsta “cietsirdīgā” romance! Kad ieprasījos, kāpēc viņas repertuārā ir vairākas tik drūmas dziesmas, Veronika atbildēja: “Nu tādas jau mana māte dziedāja, nebij ar viņai viegls mūžs.”