Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

58. Ziemu sniga sniedziņš

Vissenākajās Veronikas burtnīcās, kuras datētas ar 1935. gadu (LFK 1708, 242), dziesmai dots virsraksts “Pavasars”. 1948. gada 8. augustā viņa to dziedāja A. Krūmiņam (LFK 1824, 296, 297).

 1. Pavasarī ziedēj ābeļu koki, putniņi kuplos zaros dzied.
 2. Pilskungs ierauga bēdīgu karavīr, pilskungs jautā: “Ko tu bēdājies?”
  “Ko tu, šķošķi, bēdājies?”
 3. Mans mīļš pilskungs, man liels bēdas: mana jauna brūtīte mani atstājusi.
 4. Mana jauna brūtīte, sarkanbalti vaigi, svešu maizi ēdot, nobālējusi.
 5. Raksti vienu grāmatu, sūti viņai pakaļ, kam viņa tik daudz bēdājās.
 6. Satiku meitiņu tiltiņa galā, visa mana sirsniņa trīcēt sāk.
 7. Ja tad tu nu neturi žēlīgu prātu, tad manim pēdējā stundiņa klāt.
 8. Gan lasu odziņas, gan āboliņus, nevaru meitiņu pielabināt.
 9. Gan sildu pieniņu, gan sēju sieriņu, nevaru meitiņu pielabināt.
 10. Leju alu kannej, cepu desu pannej, nevaru meitiņu pielabināt.

Vienā no burtnīcām ir arī variants, kur dziesma beidzas ar 8. pantu.