Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

109. Saulītes zeltītie stari

Todien, 1989.gada 9.decembrī, izrādījās, ka dziesmām “Dzeltenie bērzi” un “Saulītes zeltītie stari” ir viena un tā pati melodija:

– Melodija bij viņiem tā pati, bet es nezin, vai es viņ nav sajaucs.
– Divām dziesmām viens meldiņš būtu?
– Es tikai viņu tā zinu. Vai mēs viņu tā ir dziedājuši, to jau…
– Šī dziesma ir dziedāta ar suitenēm?
– Nē, nē!

 1. Par velti tu, meitene, gaidi, par velti – viņš neatnāks vairs,
  Jo citai jau pieder tā smaidi un citu pie krūtīm viņš glauž.
 1. Tu aizgāji, šķīries no manis, un smaidi tev aizgāja līdz.
  Šie smaidi par asarām kļuva kā zvaigznes, kas debesīs mirdz.
 1. Tu sacīji spītībā lepnā, vēl gribēji sāpināt man,
  Kaut sirdi, ko ilgojies klusi, sniedz visu, ko vēlējies tu.
 1. Skumja veļ Daugava (Donava?) viļņus, skumja ir meitenes sirds.
  Saulīte nogrimst aiz meža, vientuļa zvaigznīte mirdz.