Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

50. Trīs meitiņas sasēdušas

Dziesmu par trim meitiņām Veronikas burtnīcā atrada R. Drīzule1957. gadā (LFK 1935, 5975), bet ierakstīta tur tā bijusi daudz senāk. R. Drīzules pierakstos dziesmas sākumā izlasāms dīvains piedziedājuma variants, bet pie pēdējā panta jau tāds, kādu to Veronika dziedāja. Interesanti, kā viņa šo dziesmu iemācīja “Suitu sievām”?

 1. Viena bija tieva, gara, otra bija zema, resna.
 2. Otra bija zema, resna, trešā bija dula, mella.
 3. Tieva, gara bajārami, zema, resna arājami.
  Tievā, garā vāciešam,
 4. Zema, resna arājami, dula mella čigānami.
 5. Bajārs savu bajāreni ar ābolu kaitināja.
  Vāciets savu vācieteni
 6. Arājs savu līgaviņu – ar maizītes garoziņu.
 7. Čigāns savu čigāneni ar duceli vizināja.

R. Drīzules pierakstā 7. un 8. pants mainīti vietām.