Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

12. Es puišeli noprovēju

Sava laika lielākais Jūrkalnes dziedātājs Augusts Lācis tika aicināts arī uz Alsungu, lai “Suitu sievām” dziesmas mācītu. Pašas jūrkalnieces vēl atceras, ka dziesmu “Es puišeli noprovēju” mācījis A. Lācis, savukārt alsundznieces to kā mazsvarīgu faktu palaidušas aizmirstībā, bet dziesmu kā neatņemamu repertuāra sastāvdaļu dzied vēl šodien. Tagad grūti pateikt, vai Veronika šo dziesmu zināja pirms A. Lāča vai nē, bet arī viņa to dziedāja līdzās savām, no bērnības zināmajām dziesmām.

 1. Kurš puišelis gul ar godu, tam rociņas pagālēi.
 2. Kurš ar godu negulēja, tam rociņas klaidus gāja.
 3. Tam rociņas klaidus gāja apakš manām villainēm.
 4. Tev, puišeli, sārti vaigi, tev ir viltus valodiņa:
 5. Kuru meitu tu satieci, to tu mīli, to tu preci.
 6. To tu mīli, to tu preci, tai palaidi valodiņas.
 7. Pašam tēva dēliņam trīs sidraba biķerīši:
 8. Divos bija vīns ar medu, trešā manas asariņas.
 9. Dzer, tautieti, vīn ar medu, nedzer manas asariņas.
 10. Vīns ar medu gan bi saldi, rūgtas manas asariņas.

Katrs kolektīvs dziesmu pielāgojis sev. Suitenes dzied to smagnējāk, otrās takts la ar punktu bieži tiek pārvērsts par la ar fermātu. Gandrīz katra panta beigās – teatrāls salēninājums. Turklāt viņas nedzied teksta otro daļu, jo dziesma esot par garu. Jūrkalnieces šo dziesmu dzied raiti, nemaina metru otrajā taktī, nestiepj beigas. Apmēram šādi (pierakstīts 1989.g.):

 1. Kuru meitu tu satiki, to runāji, to precēji.
 2. To runāji, to precēji, tai palaidi valodiņas.
 3. Tai palaidi valodiņas, vainadziņu nenoņēmi.