Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

11. Puisis par nākamo līgavu 155–172

 1. Oši vien, kļavas vien,
  Kur ciertīšu vezumiņu?
  Māsas vien tai ciemej,
  Kur es jemšu līgaviņu?
 2. Kas var liegt vējiņam
  Rožu krūmu purināt?
  Kas var liegt puisenam
  Skaistu meitiņ’ bildināt?
 3. Pats bērziņu nodzenāju,
  Pats nolauzu galoknīti;
  Pats meitiņu izvainoju,
  Pats apjēmu līgaviņu.
 4. Tumša, tumša tā eglīte,
  Kur saulite nakti gul;
  Tāļu, tāļu tā sētiņa,
  Kur aug mana līgaviņa.
 5. Es taisiju rožu dārzu,
  Lai nāk meitas puškoties;
  Kurja žigli rozi rāva,
  Tā būs mana līgaviņa.
 6. Dziedāt man ar meitām,
  Man nebija līgaviņa,
  Līdz es savu līgaviņu
  No meitām izdziedāšu.
 7. Dziesmiņam, valodam
  Nolūkoju līgaviņu;
  Citi puiši nevarēja,
  Cauņotam cepurem.
 8. Trīs meitiņas grazni dzied
  Apaļej kalniņej;
  Viena bija man’ māsiņa,
  Otra brāļa līgaviņa;
  Tā trešā iten sveša,
  Tā būs mana līgaviņa.
 9. Trīs meitas dziedāja
  Ābeļu dārze,
  Trīs spangu vaiņagi
  Vizēt viz.
  Jem, brāli, vienu,
  Es jemšu otru,
  Lai tā trešā
  Māmiņu klausa;
  Māmiņu klausa,
  Pūriņu loka.
 10. Adītāja, rakstītāja
  Sēd celiņa maliņej;
  Jem, brāliti, adītāju,
  Lai palika rakstītāja;
  Lai palika rakstītāja
  Lepnam tēva dēliņam.
 11. Es izlaidu zelta niedri
  Par meitiņu kājiņam;
  Pirmā nāca, pāri lēca,
  Otra apkārt aptecēja;
  Trešā nāca, tā uzjēma,
  Tā būs mana līgaviņa.
 12. Es nesētu rudzu lauku,
  Ja tas koši nezaļotu;
  Es nejemtu līgaviņu,
  Ja tā mīļi nedzīvātu.
 13. Mazs bērziņis, sīki zari,
  Būs man kuplu slotu griezt;
  Maza tautu dzeltainite,
  Būs man dižu naudu dot.
 14. Mazs putniņis, skaļš balsiņis,
  Tālu meže atskanēja;
  Maza tautu dzeltainite,
  Tālu jāja precenieki.
 15. Es nejemtu to meitiņu,
  Kas priekš manis lepojās;
  Labāk jemšu to meitiņu,
  Kas no manis glabājās.
 16. Sārkans alus kanniņej,
  Luste man tēju dzērt;
  Izvainota mātes meita,
  Luste jemt sērdieniti.
 17. Sīku kārklu žogu pinu,
  Lai nelīda siveniņi;
  Dižu radu sievu jēmu,
  Lai nenīka dzīvāšena.
 18. Vanadziņis vistu ķēra,
  Es noķēru līgaviņu;
  Vanagami viens launags,
  Man visaji mūžiņaji.