Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

103. No bēdām esmu pārjemta

No malas raugoties, dziesma “No bēdām esmu pārjemta” arī liekas tāda pati salkana dziesmiņa, bet Veronikai tā ir mātes mācīta, tātad vērtīga. Tās teksts atrodams vienā no vecajām burtnīcām, melodiju viņa man nodziedāja 1989. gada 9. decembrī. 1. pantu Veronika dziedāja nedaudz atšķirīgi, pārējos pantos melodija nostabilizējās.

  1. Mans mīļākais guļ kapsētā, kas man lai priecina?
  2. Viņš bij viens jaukums pasaulē priekš manam actiņam.
  3. Kad viņš ar draugiem runāja, tad kā jau gudrinieks.
  4. Uz kāzām un uz viesībām ar man viņš dancoja
  5. Man klēpē jemdams, apkampdams, viņš saldi bučoja.