Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

101. Šej mauriņā zaļā

1989.gada 17. septembris ir bijusi ražīga diena. Tajā reizē pierakstīta arī dziesmas “Šej mauriņā zaļā” melodija. Vārdus ar pavisam niecīgām niansēm uz Rīgu R. Drīzuleaizveda jau 1957. gadā (LFK 1935, 5981).

 1. Šej mauriņā zaļā, kur galdiņš apklāts,
  Ko ēdam ar prieku, kas spēku mums dod.
 1. Šej mauriņā zaļā, kur galdiņš apklāts
  Ko dzeram ar prieku, kas spēku mums dod.
 1. Šej ķesteris danco ar mācītāj meit
  Un es ar to ķestera Minnu peic pleit (?)
 1. Ja precētu Minnu, tad ķesters mums dod
  Trīs gosniņas raibas un ķēviti los.
 1. Ko palīdz man gosniņ, kad ragus vien turu?
  Ko palīdz man Minna, kad visi to mīl?
 1. Tā cilvēka dzīve tik ātri aizskrien,
  Iekš kapa nu dusēt mums visiem jāiet.

Man bija tas gods mācīt šo dziesmu “Suitu sievām” 1985. gada janvārī. Toreiz manā rīcībā bija tikai Kates Knauts 1948. gadā A. Krūmiņam dziedātais dziesmas variants (LFK 1824, 164, 165).

 1. Še mauriņā zaļā, kur galdiņš apklāts,
  Še sāle un maize,
  Ko ēdam ar prieku, kas spēku mums dod.
 1. Tā cilvēku dzīve tik ātri aizskrien
  Kā ritens pie ratiem.
  Diezin, vai rītu vairs dzīvosim še.

Tā nu 1985. gada 9. janvārī, saliekot kopā manis dziedāto un to, ko no jaunības laikiem atcerējās pašas “Suitu sievas” dalībnieces, kā arī viņu manieri jebkuru dziesmu apstrādāt tā, lai būtu pieņemama visām, radās šāds variants:

Katrīna Kulberga jeb, kā viņu visi mīļi dēvēja, Mazais Trīnīš, atcerējās vēl vienu pantu:

Un kad mūsu kauliņus zemīte segs,
It agri vai vēlu
Uz kapiņiem dusēt mums visiem jāiet.

Kaut kas līdzīgs bija arī Veronikai, bet sievas to atzina par pārāk drūmu. Tā šis pants dziedāts nekad netika. Liekas, visi ar dziesmu apmierināti, bet pēc pirmās publiskās dziesmas nodziedāšanas Alsungā man pienāca klāt kāds klausītājs un pateica, ka šo dziesmu mēs nu galīgi aplam dziedot.

Šeit atstāstītajos notikumos Veronika pati nepiedalījās, jo tobrīd ārstējās slimnīcā. Kad viņa atgriezās kolektīvā, par mūsu “jauno” dziesmu viņa nekā neteica. Ja arī bija iebildumi, tad viņa tos paturēja pie sevis un dziedāja sievām līdzi. Nu jau vairs nav nošķirams, cik daudz, dziedot “Palejas” pēc četriem gadiem, ir no viņas jaunības laikiem, cik – ietekme no “Suitu sievu” dziedātā.