Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

6. Nelabvēļi, aprunātāji, ļauna diena 109–118

 1. Asariņu upe tek,
  Kas to pillu pieraudāja?
  Raud sērdieņi, raud atraiši,
  Raud nabaga dārbenieki.
  Sērdiens raud – māte žēl,
  Atraits – savu mūža draugu;
  Raud nabaga dārbenieki,
  Bārgus kungus klausīdami.
 2. Es sakūru uguntiņu
  Ezeriņa galiņej:
  No sidraba skaidiņam:
  Lai sildās tie ļautiņi,
  Kas man labu nevēlēja.
 3. Ļaudis man kapu raka,
  Man kapai rozes zied;
  Sēdu kapa maliņej,
  Pinu rožu vaiņadziņu.
 4. Ļaudis mani valodās
  Sēdināt sēdināja;
  Dēkle, Laima manu krēslu
  Kā ābolu ritināja.
 5. Ļaudis manu augumiņu
  Stāvus bēra valodam;
  Ražans manis augumiņis,
  Garjum bira valodiņas.
 6. Saule, saule, nebrien dubļus,
  Diezgan dubļu bridējiņ;
  Tēs, māmiņa, nevēl ļauna,
  Diezgan ļauna vēlētāji.
 7. Ko rājies, rātuvite,
  Ne es tava rājamā;
  Porej veca bērza sieksta,
  Rāj, apkārt staigādams.
 8. Irbej spārni nodiluši,
  Egļu mežu lodājot;
  Tā nodils ļaužu mēles,
  Gar manim runājot.
 9. Runā ļaudis āz manim
  Nezinamas valodiņas;
  Gan Dievs jums atdarīs
  Nezinamus sierdēstiņus.
 10. Manas mīļas asariņas,
  Neritiet zemite,
  Ritiet zelta biķerej,
  Lai dzer ļauna vēlētāji.