Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

70. Mīļa, laba dzīvošana 1267–1290

 1. Labis manis kumeliņis –
  Bez iemauktu ceļu tek;
  Gudra mana līgaviņa –
  Bez māmiņas ūzauguse.
 2. Bij man viena rudzu druva
  Visu gadu sargājama;
  Bij man viena līgaviņa
  Visu mūžu mīlējama.
 3. Balta zied ābelite
  Līdz zariņu galiņim;
  Daiļa mana līgaviņa
  Līdz mūžiņa galiņam.
 4. Apsēdos pie ozola,
  Tūliņ man ēna bija;
  Atnāk manis arājiņi,
  Tūliņ mīļa valodiņa.
 5. Dziedātāju sievu jēmu,
  Dancātāju ziergu pierku –
  Dziedāj mana līgaviņa,
  Dancāj manis kumeliņš;
  Man pašam smiekli nāca,
  Kad man divi spēlmaniši.
 6. Nedomāju, necerēju
  Šij sētej gavilēt;
  Vai te mani vējš atpūta,
  Vai ūdenis atlīgoja?
  Tautu dēla mīļi vārdi,
  Dulumbēri kumeliņi.
 7. Es nopierku tautu dēlu
  Par misiņa vaiņadziņu;
  Es vairs viņu nepārdotu
  Ne par zelta gabaliņu.
 8. Es izvilku zelta stīgu
  Caur sudraba ozoliņu;
  Tā izvilkšu dzivādama
  Tautu dēla padomiņu.
 9. Mīli mani, tautu dēls,
  Es jau tevi gan mīlēšu;
  Es jau, tevi mīlēdama,
  Atstāj tēvu, māmuļiti;
  Atstāj tēvu, māmuļiti,
  Savus īstus bāleniņus.
 10. Es savam mīļākam
  Ābolaiņus cimdus adu;
  Lai viņš mani tā mīlēja,
  Kā bitīte āboliņu.
 11. Pieder man kalna vārti,
  Pieder lejas vārstuliši;
  Pieder man tautu dēls,
  Tautu dēla linu lauks.
 12. Puķe, puķe, roze, roze
  Magonej kājas āva;
  Tā nebija puķe, roze,
  Tā brāliša līgaviņa.
 13. Ceļej gāju, grūt redzēju,
  Nesacīju līgavai –
  Lai tā žēli neraudāja,
  Neglaudīja kumeliņu.
 14. Man maizite kā sieriņis,
  Kā bitite cepējiņa;
  Man zierdziņis kā lācitis,
  Kā donitis arājiņis.
 15. Maza, maza man sieviņa,
  Bet ražena strādeniece:
  Piecas spoles rītej vērpa,
  Otras piecas vakarej;
  Par to naktes mellumiņu
  Man blakami piegulēja.
 16. Es auziņas daudz nesēju,
  Vienu pašu sētuviti –
  Līgaviņa, mellacite,
  Nedzer auzu alutiņu.
 17. Kalnej kāpu gavilēt,
  Lai dzierd manis arājiņis;
  Ja tas mani neredzēja,
  Lai balsej remdējās.
 18. Tautu dēlis klēti dara
  Baltābola kalniņej;
  Citas meitas dubļus brien,
  Es brien baltu āboliņu.
 19. Tautiets, mani mīlēdams,
  Sēdināja kamanās;
  Kur ierauga ievu krūmu,
  Tur piegrieza kumeliņu.
 20. Luste tautu dēliņami,
  Ka es tāda sīka, maģa –
  Tāli radi, maģs kumeļš,
  Tā būs viegli vizenāt.
 21. Nebēdāju lina kreklu,
  Ka tik lina apkaklīte;
  Nebēdāju smuku vīru,
  Kad tik maizi paēduse.
 22. Lai Laimiņa, kam Laimiņa,
  Man laimite gadijās:
  Man Dēklīte novēlējse
  Gan bārdaiņu arājiņu –
  Es gulēju zem bārdiņas
  Kā zem lūša kažociņa.
 23. Es ar savu mīļāko
  Uz pusīti vien dzīvāju:
  Pus gultiņa, pus cisiņa,
  Pus rakstīta paladziņa.
  Pusē lina paladziņis.
 24. No Dēkliņas es izlūdzu
  Sav trejādu labumiņu:
  Bērjus ziergus, kaltus ratus,
  Gudru maizes arājiņu.