Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

42. Jauno pāri vedot istabā 813–818

 1. Dedzen, Laima, vaska sveci,
  Ej pa priekšu istabej:
  Lai kājiņu neiespēra
  Asariņu peļķite.
  Asariņu pelcite.
 2. Cērt jel, Dieveri,
  Tērauda krustu
  Par tautu meitiņas
  Par mūsu brāliša
  Kājiņam.
 3. Ej iekšej, tautu meita,
  Vai tu dores neredzēji?
  Vai tu dores neredzēji,
  Pie brāliša dzīvādama?
 4. Velcies, pempuža,
  Velcies, sapata,
  Par nama slieksni:
  Nu rītu dzierdēsi
  Ja gribi šī nama
  Gaspažas vārdu.
  Saimniece būt.

Kad līgava ievadīta istabā, tad dziedātājas iet un dziedot izvada istabā panāksnieces

 1. Iet, tūļas, iekšē,
  Iet, uļas, iekše,
  Ko valstaties,
  Mūs brāļi valstīs
  Pa peludem.
 2. Bori vien, laumas vien
  Tautu meitas panākstos;
  Ieiedami krustu cierta,
  Jumtu plūca ieiedami,
  Sāli meta ugunej.