Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

19. Bandenieka rudzi auga

“Bandenieka rudzi auga” nu vienreiz ir tā dziesma, kuru varētu sadziedāt ar blakus ciemiem, neskatoties uz to, ka nedaudzās atšķirības, kuras ievērojamas tikai kopā dziedot, katram pagastam ir tās svarīgākās un tiek principiāli ievērotas.
1985. gadā pierakstīju Veronikas variantu, kurš uzskatāms arī par “Suitu sievu” dziedāto versiju.

  1. Tie ūzauga, tie ziedēja zeltītiemi ziediņiemi.
  2. Kur jūs iesiet, jauni puiši, zelta naudu sakrājuši?
  3. Pirksim bērus kumeliņus, jemsim jaunas līgaviņas.
  4. To kumeļu, to es pierkšu, kas ēd upes līkumēje.
  5. To meitiņu, to es jemšu, kam nav tēva, nedz māmiņs.

Manā rīcībā ir vēl daži šīs dziesmas pieraksti. Vecākais – no 1940. gada. To E. Melngailim dziedāja Ādams Aniņš (LMFM I, Nr. 1204). 1948. gadā Ieva Strelēvičs no Alsungas pagasta Varkaļiem šo dziesmu dziedāja A. Krūmiņam (LFK 1824, 194, 195). 1990. gada pavasarī pierakstīju Jūrkalnes etnogrāfiskā ansambļa dziedāto “Bandenieka rudzi auga” variantu. Ir tikai sīkas nianses, galvenā pazīme – kvartas lēciens otrajā taktī – ir visos variantos. Pirmoreiz šo dziesmu pierakstīja A. Jurjāns, nopublicēja “Latvju tautas mūzikas materiālu” otrajā burtnīcā, bet ar šo tekstu tā tautā atgriezās pēc tam, kad pats pierakstītājs to bija pārlicis korim, tātad tikai 20. gadsimta sākumā.