Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

7. Par tikumu 119–132

 1. Ai, kauniņi, ai, godiņi,
  Abi līdzi, piedzimstot;
  Dod kauniņu kaunēties,
  Dod godiņu godēties.
 2. Diena ausa, saule lēca,
  Tas piermais gaišumīš;
  Dies palīdz, labrītiņ,
  Tā piermā valodiņa.
 3. Balta zied ceļmalai
  Vai tā ieva, vai ābele;
  Balta nāca par celiņu
  Vai tā sieva, vai meitiņa.
 4. Aun, meitiņa, baltas kājas,
  Nebērž spožu vaiņadziņu:
  No kājām godu rauga,
  Ne no spangu vaiņadziņa.
 5. Puišam mutes es nedevu,
  Vaiņadziņu valkādama:
  Tīra mana dvēselīte
  Kā tērauda gabalīš.
 6. Labāk augu sīva, dzedra,
  Nekā augu netikusi:
  Sīvu, dzedru tautas veda,
  Netikušu niecināja.
 7. Par manim tēvs, māmiņa
  Bēdas vien bēdājās;
  Nebēdājiet, tēvs, māmiņa,
  Es jums kaunu nedarīšu –
  Es nekāršu šūpulīti,
  Kamēr spangu vaiņage.
 8. Kam, saulīte, spoža lēci,
  Kam tik gaiši nespīdēji?
  Kam, meitiņa, daiļa augi,
  Kam godiņu neturēji?
 9. Noledojse tā laipiņa,
  Sklid kājiņa, pārejot;
  Izvainota tā meitiņa,
  Bierst asaras runājot.
 10. Jaunas meitas savas dusmas
  Satin diegu kamolej;
  Pa biškam izrisena,
  Visu mūžu dzīvodama.
 11. Slauku skaidru istabiņu,
  Slotu metu sētmale:
  Lai tā pūst sliņķu kauli,
  Kā tie slotas žagariņi.
 12. Audz, ozol, līdzen zarus,
  Ja negribi dzenājam;
  Ja negribi darenam;
  Audz ar godu, tautu dēls,
  Audz ar godu, tēva dēls,
  Ja negribi vainojam.
 13. Saule rasu apzeltīja,
  Jau stāvēju tīrumej;
  Kad saulīte jūre brida,
  Es dārbiņu nodziedāja.
 14. Paldies saku māmiņej –
  Nu paēdu brokastiņu;
  Ai, rociņas, kaut varētu
  Launadziņu nopelnīt.