Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

71. Jaunā sieva sērš pie brāļiem 1291–1301

 1. Lūgšus lūdzu tautiešam:
  Laiž rozites izravēt.
  Tautiets man atbildēja:
  Lai ravē jaunās māsas;
  Lai ravē jaunās māsas,
  Kas palika pie māmiņas;
  Tav pašei rožu dārzs
  Ravējams, aplaistams.
 2. Sērst es gāju pie brāliša
  Pie jaunāja, pie vecāja;
  Pie jaunāja sērst es gāju,
  Pie vecāja – padomiņa;
  Pie vecāja padomiņa –
  Kā dzīvot tautiņās.
  Tā dzīvāji, man māsiņa,
  Kā redz tautas dzīvojam:
  Ja tautiņas agri cēla,
  Agri vāri azaidiņu;
  Ja tautiņas vēlu cēla,
  Vēli vāri azaidiņu;
  Azaidiņu vārīdama,
  Slauki namu, istabiņu.
 3. Nāc, brāliti, nodzerjies
  Skaidr avota ūdentiņu;
  Kam jūs mani iedevāt
  Tai tukšej vietiņej?
 4. Mani mīļi bāleniņi,
  Kur jūs mani iedevuši?
  Ne es laba vīra sieva,
  Ne meitiņa vaiņagej.
 5. Es savam kumeļam
  Krustim jūru sienu pļāvu –
  Kad es braucu brāļos sērst,
  Krustim ceļa vien tecēja.
 6. Taupi, taupi, tautu dēls,
  Dārgas naudas kumeliņu:
  Gan es viņu lecināšu,
  Sērst braukdama brālišos.
 7. Ar tautieti sakavos,
  Kājam gāju brālišos;
  Tas jaunais dieveritis
  Pakaļ veda kumeliņu:
  Še, māršiņa, kumelīš,
  Sērš nedēļu brālišos.
 8. Pliķi ciertu tautiešam,
  Kājam gāju brālišos:
  Lai raugās tēs, māmiņa,
  Kas netiki audzenāja.
 9. Ķiz, ķiz, māsiņa,
  Ko es tav solīju:
  Nu tevi āzveda
  Tabaku ciemej:
  Šņauc tavs vīrīš,
  Šņauc vīra māte;
  Ik rītus, vakarus
  Jem melni rokej.
 10. Tu māsiņa, es māsiņa,
  Dzērsim spranču brandavīnu;
  Tavs vīrīš zāģeritis,
  Mans skabārgu plēsējīš.
 11. Kālabadi tu, brāliti,
  Pie manim sērst nenāc –
  Vai priedite, vai eglite
  Tav celiņu āzkrituse?
  Ne priedite, ne eglite,
  Āzkrīt ļaužu valodiņas.