Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

15. Trīs gadiņus audzināju

Šī Veronikas dziesma fondos pazīstama tikai ar tekstu no R. Drīzules vākuma 1957. gadā (LFK 1935, 5978), bet melodiju viņa man nodziedāja 1989. gada 17. septembrī.

  1. Ceturtāji gadiņāji kaldin seglus, iemauktiņus.
  2. Piektajāji gadiņāji jāju sieviņ lūkoties.
    3a. Griezu savu kumeliņu jaunu meitu pulciņē [R. D.]
  3. Es izlaidu gradzentiņu par gar meitiņu kājiņam.
  4. Piermā nāca, pāri lēca, otrā apkārt aptecēja.
  5. Trešā nāca, tā uzjēma, tā būs mana līgaviņa.